صالحی امیری:

ریل توسعه کشور باید بر فرهنگ و هنر شکل گیرد / جامعه به نشاط نیاز دارد

سید رضا صالحی امیری با بیان اینکه ریل توسعه ایران از ابتدا به غلط بر نفت شکل گرفته است، مطرح کرد: باید ریل توسعه کشور بر فرهنگ و هنر شکل گیرد تا بتوانیم شاهد توسعه همه جانبه باشیم.

  1. ۹ ماه قبل
  2. ۰
صالحی امیری
نوآوران -

به گزارش نوآوران، گزینه پیشهادی رئیس جمهوری برای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی روز چهارشنبه حوزه فرهنگ در ایران را حوزه پیچیده‌ای دانست و گفت: فرهنگ در جمهوری اسلامی امری سه قطبی است و باید در آن ارزش‌های دینی، فرهنگ ایرانی و موج فرهنگ غربی و نحوه مواجهه با آن را مدنظر قرار داد.

صالحی امیری بر لزوم واگذاری امور فرهنگی به اصحاب فرهنگ تاکید کرد و گفت: دولت متولی است نه متصدی.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد که دولت به زیست فرهنگی معتقد است و افزود: بر این باوریم که اگر مقابل هنرمندان بایستیم، باید به ابتذال فرهنگی تن بدهیم.

صالحی امیری با بیان این که جامعه نیاز به نشاط دارد، گفت: اگر شادی و نشاط در جامعه تولید و بازتولید نشود، آسیب‎های اجتماعی به وجود می‎آید، در این راستا می بایست برای جوانان نشاط قانونی را ایجاد کنیم.

مشاور رئیس جمهوری تاکید کرد که دولت اصرار دارد در جامعه فضایی ایجاد شود که بر مبنای مبانی اعتقادی و شرعی هیجانات تخلیه شود.

وی افزود: این هیجانات باید به عرصه‌های مختلف ورزشی، هنر، شعر، موسیقی و دیگر عرصه‌ها سوق داده شود.

صالحی امیری با بیان اینکه نشاط اجتماعی از سرمایه‌های هر جامعه‌ای است و بدون نشاط و شادی جامعه مایوس و ناامید خواهند شد، گفت:بر این باور هستم که طلاق، خشونت، حاشیه نشینی، اعتیاد، ایدز و دیگر ناهنجاری‌های موجود در جامعه ریشه در عدم تخلیه شادی و هیجان دارد و عدم تولید و بازتولید شادی در جامعه مسبب بروز چنین آسیب‌هایی است.

گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید را در حوزه فرهنگی آشتی با نخبگان و فرهیختگان دانست و گفت: این دولت، موفقیت خود را موفقیت مردم و ناکامی‌ها را متوجه خود می‌داند.

صالحی امیری ادامه داد که در دوره جدید شاهد گفتمان اعتدال در کشور هستیم و افزود: گفتمان فرهنگی دولت نیز مبتنی بر گفتمان اعتدال است.


منبع: ایرنا