مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی عنوان کرد:

جلوگیری از تخریب آثار با واگذاری ابنیه تاریخی

واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی از تخریب این آثار جلوگیری می کند

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
جلوگیری از تخریب آثار با واگذاری ابنیه تاریخی
نوآوران -

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: واگذاری بنا های تاریخی به بخش خصوصی از نابودی و تخریب آن ها جلوگیری می کندو موجب صرفه جویی اقتصادی می شود.

سیدمحمد حسینی افزود: واگذاری اماکن و بناهای تاریخی از قوانین جاری کشور است و دولت به منظور کاهش هزینه و کم کردن بار مالی ، به دنبال اجرای این سیاست است.   
وی، با یادآوری اینکه بناهایی به بخش خصوصی واگذار می شود که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشند، اظهار کرد: با واگذاری این اماکن به بخش خصوصی با تغییر کاربری ، درآمد زایی به وجود می آید و برای افراد فرصت اشتغال فراهم می شود.
وی گفت: واگذاری این اماکن به بخش خصوصی توسط صندوق احیای بناهای تاریخی از سوی سازمان در تهران با برگزاری مناقصه انجام می شود.          
حسینی توضیح داد: صندوق احیای بناهای تاریخی در سال ۱۳۸۴ براساس بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد شد و کار خود را از سال ۱۳۸۵ با تصویب اساسنامه از سوی هیات وزیران آغاز کرده است.
وی، یکی از مشکلات واگذاری ابنیه تاریخی در اراک را قرارداشتن این آثار قدیمی در مرکز شهر عنوان کرد و افزود: واقع شدن این مکان ها در هسته مرکزی شهر بسیاری از امتیازها برای تغییر کاربری را محدودمی کند و به همین علت صدور مجوز توسط اماکن به سختی انجام می شود.  
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: تاکنون بخشی هایی از چهار بنا شامل موزه چهار فصل، خانه حسن پور، خانه خاکباز و قلعه وکیل در اراک با گذراندن مراحل مناقصه و مزایده در اراک به بخش خصوصی واگذار شده است.    
حسینی، با گلایه از برخی گروه های اجتماعی در واگذاری ابنیه تاریخی در اراک به بخش خصوصی، گفت: برداشت های اشتباه و نداشتن درک صحیح از اهداف و سیاست های دولت در واگذاری بناهای تاریخی باعث شد تا واگذاری بخشی از موزه چهار فصل اراک متوقف شود.      
وی افزود: سرمایه گذار در این بخش یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه کرد و کسی جوابگوی زیان حاصله از این سرمایه گذار نیست.           
بیش از دو هزار جاذبه گردشگری در استان مرکزی شناسایی شده که 850 اثر تاکنون در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.