کانون کاذب نویسندگان ایران مدام بیانیه صادر می کند

آلارم کانونی

بیانیه ی جدید کانون نویسندگان ایران که در حقیقت دیگر آن چهره ی کاریزمای احمد شاملو و یارانش را در این نهاد به استحاله رفته نمی توان مشاهده کرد جالب توجه است

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
آلارم کانونی
نوآوران -

این یاران که معروف به گیرندگان عکس های دسته جمعی و محفلی شده اند و بویی از التزام به تعهد راهی که شاملو و گلشیری از خود به جا گذاشته اند نبرده اند آیا در تمام مدت سال در کدام سوراخ خودشان را پنهان می کنند که نه از شاملو چیزی به یاد می آورند و نه برای گرفتن حقوق هنرمندان مستقل رفتاری از خود نشان می دهند و بی مایگی از چهره های اعضا جدید آن مدام می بارد! راستی اگر این دوستان نبودند ما تاریخ مرگ و تولد شاعر مهم و بزرگ خودمان را نمی دانستیم و این جامعه بیش از پیش به آلارمی مثل کانون نویسندگان کاذب امروز ایران احتیاج دارد که تاریخ های گمشده ی خودش را پیدا کند!! کانونی که با این بیانیه به دیگران و دوستداران احمد شاملو می گوید تا بیایید و مراسم تمامیت خواه ما را ببینید که میخواهیم شعر بخوانیم و سخنرانی کنیم و عکس بگیریم تا بیشتر ما زیر سایه ی شاملو دیده شویم و ما کانون صادر کننده ی بیانیه های بسیاریم و هیچ کس جز ما آنجا نباید باشد و ما اینچنیتیم!. به راستی کاری که سیستم های حاکم دوست داشتند بر سر کانون نویسندگانی که روی دوش بیگناه شاملو شکل گرفت بیاورند امروز به سادگی آمده است. لطفا برای دیدن فیلم طنز «بارکد» یا «زاپاس» شنبه دوم مرداد به سینما نروید و اکران طنز بلیغ کانون نویسندگان را بر سر مزار غول زیبا از دست ندهید. شاملو هم همراه ما خواهد خندید!!!