استاد تقی پور نامداریان از شفیعی کد کنی و احمد شاملو گفت

حرف هیچ کس وحی منزل نیست

عدم توفیق دانشگاه در حوزه ی ادبیات و شکاف این مرکز علمی و فرهنگی جامعه با روند روزمره ی و نیاز جامعه به امرفرهنگ سبب شده است که ما در اینحوزه با آکادمی های موازی خارج از دانشگاه مواجه شویم که بسیار کارآیندتر از دانشگاه که معمولا با اساتید مستهلک و دور از روند علمی ادبیات جهان اداره می شوند باشند. در این حوزه عدم ورود متن های مدرن مثل احمد شاملو در شعر و صادق هدایت در داستان نویسی باعث شده است که ما هر ساله شاهد خروج دانشجویانی باشیم که حتا از پیاده روهای مقابل دانشگاه نسبت به ادبیات عقب تر باشند و این نکته ای است که امثال دکتر شفیعی کدکنی ها بعنوان سرقفلی های مدام دانشکده باید پاسخگو باشند. تقی پورنامداریان از اساتید بزرگ و بلامنازع ادبیات دانشگاهی ایران شاید سر جمع دو یا سه گفتگو در مطبوعات داشته باشد و به هیچ وجه روی خوش به مطبوعات نشان نمی دهد و من افتخار شاگردی این استاد بزرگ را در دانشگاه داشته ام که پس از سالها دقایقی به من و روزنامه ی نو آوران فرصت دادند تا درباره ی شاملو و محمد رضا شفیعی کدکنی گپی داشته باشیم که اینک پیش روی شماست:

  1. ۱ سال قبل
  2. ۱
حرف هیچ کس وحی منزل نیست
نوآوران -

*شما بعنوان یکی از اساتید مهم حوزه ی ادبیات در دانشگاه در ادبیات معاصر ما  بسیار شناخته شده هستید اما نکته ای که اینجا از شما می خواهم بپرسم این است که ادبیات مدرن ما در بخش شعر هرگز در دانشگاه حضور جدی ندارد و دانشکده را تبدیل به یک مرکز مستهلک در این باب کرده مثلا شعر شاعر بزرگ و مهمی مثل احمد شاملو در دانشگاه هنوز وارد نشده در حالی که او قالب مسلط شعر مدرن ما محسوب می شود آیا این مسئله کمی متناقض نیست که شما مثلا کتاب «سفر در مه» را درباره ی شاملو می نویسید اما در دانشکده نمی توانید از شعر شاملو حرف بزنید؟

فکر نمی کنم تا به این اندازه سختگیری درباره ی ورود شعر احمد شاملو به دانشکده وجود داشته باشد به هر حال بعضی شاعران را البته ترجیح می دهند که شعرشان در دانشکده حضور داشته باشد و آنها تدریس می شوند اما اینکه بخواهند جلوی تدریس شعر شاملو را بگیرند نه فکر نمی کنم اینگونه باشد.

*یکی از اساتیدی که تبدیل به سرقفلی دانشگاه شده است جناب محمد رضا شفیعی کدکنی است آیا ایشان مانع از حضور ادبیات مدرن خصوصا شعر احمد شاملو در دانشگاه نمی توانند باشند؟

ببینید من خیلی رک بگویم آقای شفیعی کدکنی از شعر شاملو شاید درکی ندارند و از ایشان به لحاظ سلیقه ای و شخصی خوشش نمی آید و این برمی گردد به سلیقه ی شخصی ایشان و ربطی به بحثهای علمی ندارد. شاملو شاعر بزرگی است و حتا منتقدانش این را خوب می دانند و این هم نمی تواند البته دلیلی باشد که شفیعی کدکنی بتواند جلوی ورود شعر شاملو را در دانشگاه بگیرد و مسئله کمی فراتر از اشخاص است.

*شما درباره ی شطحیاتی که ایشان در کتاب با چراغ و آینه درباره ی شاملو نوشتند چیست؟

همانطور که گفتم پسند آقای کدکنی با پسند احمد شاملو متفاوت است و نگاه شاملو خیلی متفاوت تر از دکتر شفیعی است و عواطف این دو با هم متفاوت است و این مسئله می تواند به این برگردد که مثلا شما فروغ فرخزاد را دوست داشته باشید اما فریدون مشیری را نه!

*من می دانم که شما ارتباط خوبی با شفیعی کدکنی دارید اما ایشان در این کتاب با چراغ و آینه دست به نوشتن روایات سینه به سینه زدند که درونش توارد بسیار مشهود است و البته نمی توانستند به لحاظ تکنیکی به شعر شاملو نزدیک شوند چون در این مقال به هیچ وجه امکان ورود ندارند و خودشان هم با زیرکی می دانستند از این مسئله عاجز هستند اما برای یک استاد حتا رسانه ای دانشگاه خیلی زشت است که خودش را به تمسخر دیگران بسپارد...

به هر حال این نکات را باید از خودشان بپرسید و نکاتی است که ایشان بهتر می توانند به شما پاسخ بگویند و نظر من شاید برای خودم محترم باشد و نه برای ایشان.

ایشان به هیچ وجه جرات این را ندارند در مقابل یک روزنامه نگار منتقد خودشان بنشینند و در این باره حرف بزنند .

نه یک مقدار سر ایشان شلوغ است و کار و گرفتاری شاید اجازه نمی دهد که ایشان به این موارد بپردازند و شما هم زیاد ایشان را اذیت نکنید به هر حال یک چیزی به نظرش آمده  نوشته و وحی منزل که نیست به هر حال نظر ایشان درباره ی شاملو این است و این نظر هم چیزی از جایگاه رفیع شاملو کم نمی کند ممکن است به هر حال هر کسی با شعر شاملو مشکل داشته باشد و شعر شاملو هم قرآن نیست که همه باید آن را بپذیرند و ما نمی توانیم ایراد بگیریم از دکتر شفیعی که چرا با شاملو عناد دارد و آقای شفیعی البته از شعر دیگران تعریف می کند اما از شاملو نه و این نظر برای خودشان محترم است و قرار نیست من و شما هم به آن تن بدهیم خب حرف آقای کدکنی هم قرآن خدا نیست و می تواند غلط یا درست باشد.

شما پیش از نوشتن سفر در مه شاملو را دیده بودید؟

نه متاسفانه این امکان را پیدا نکردم اما به شعرشاملو ارادت داشته و دارم و ایشان از شاعران بزرگ ادبیات ما هستند.