شعری از

محمد شمس لنگرودی

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
محمد شمس لنگرودی
نوآوران -

چرخ خیاطی!

چرخ کن

ژنده پاره ی روزهایم را و سکوت را

چرخ کن

باران و کویر را در گلهایی که سکوت کردهاند

دهانم را چرخ کن

تا از خیاطم نگویم

چگونه پیراهن مان را نابینا نابینا چرخ میکند

چگونه پیراهن سردمان را میدوزد.