شعری از

هرمز علیپور

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
هرمز علیپور
نوآوران -

یعنی حالا نباید به چیزهای دیگری

فکر کنم یا اصلا بپرس از من

تا بگویم

چرا پرنده ای به مثل خودش نخواند

چرا پرنده ای چون پرنده ای دیگر

بزند زیر آواز

بعد به چیدن چیزهایی بپردازد

تا برسد به دل من بعدا

به شدت به یک سکوت نیاز داشتم

وچهره ای که در من است دیگر

که بعضی چیزها را باید زندگی کرد فقط.