دو شعر از

عباس گلستانی

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
عباس گلستانی
نوآوران -

تاوان

صدای تو

 ماهی سرخ کوچولویی ست

که در جوی حنجره 

راه دریا را می‏جوید

در زمین زبان

نقشة راه می کشد

ماهیِ سرخ کوچولو 

گم شد

بعدها 

دوستانش گفتند:

در ترمینال شرق

نقشة غرب می‏فروشد

 

درخت جان

ترس 

که بر جان درخت بنشیند

شاخه‏ ها

با زبان سقوط حرف می‏زنند

استقامت تنه 

لولة آبکش آوندها

حالا بیا پهن کن 

خواب‏هایت را زیر سایة درخت

فقط یادت باشد  

ریشه‏ ها 

در رویای بهار 

دنبال هم می‏گردند