شعری از

مختار شکری پور

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
مختار شکری پور
نوآوران -

شعری برای کودکان شهید جنگ

 

تقدیم به پدران  و مادرانی که فرزندان شان را درجنگ ها از دست داده اند:

بگذارزمین ترک بردارد

تا خون تو  و

اشکهای من

درشیارهایش فروچکند !

بگذار زمین آغوش بگشاید

تا تن تو و

حسرت من

درآن دفن شوند !

بگذار زمین دهان بگشاید

تا خوابهای تو درنهان آن نهان شوند و

بغض من

درگلویش ترک بردارد!

بگذار زمین بشکافد

تاشرارت وحماقت جنگ افروزان

ونفرت من

درآن فرو بنشینند !

زمین

دیگرنتاب

چون

تاب این همه بیتابی را نداری !