دو شعر از سعید ابرازی بخشایش

دو شعر از سعید ابرازی بخشایش

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
دو شعر از سعید ابرازی بخشایش
نوآوران -

1

در خوابی زمستانی

یخ زدیم

با گورستانی

پر از آدم برفی.

 

2

ماه

در گلوی آب گیر کرد

آب از حرکت ایستاد

درخت

زود تر از ما فهمید

آب مرده است

حرفی نزد

سرش را روی سینه اش گذاشت

آرام خوابید.