شعری از جواد مجابی

به آن سوی میز

یک شعر تازه از جواد مجابی

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
جواد مجابی
نوآوران -

چراغی بر میز قدیم

میزی گسترده تر از آب های چرخان گرد جهان

یاران گمشده

از حافظه ی پیر دنیا بر می گردند.

این تو هستی

که چراغی با خود

هر سوی این شب کیهانی می چرخانی

دنیا را خانه ی کوچک ما ساخته ای

ما سر سفره ی تو مهمانیم

بوسه ی خندانت

وطن شیدایی است

این وسط ما

چراغی که در آن می سوزیم.