شعری تازه از سید علی صالحی

سر....باز

شعری از سید علی صالحی درباره ی سربازان وطن که در حادثه تصادف اتوبوس چندی پیش جان باختند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
سید علی صالحی
نوآوران -

دیدید دنیا

چطور با یکی دهن دره بی دلیل

بلوغ باران را بلعید...!

من به همین سبب

سالهاست برای بعضی زندگان زمین

سیاه پوشیده ام.

 

آدمی باید پیش از فرو افتادن پرده ها

تنهایی داغداران دریا را

پیش بینی کند!

 

زنهار

من هم یکی از همان سربازان بی بازگشت

به خانه ام،

که هنوز در جاده با همقطاران خود

از رویاهای هزاره آدمی

سخن می گویم!