سه رباعی از محمد ایمانی

بابا،خواب،مدرک

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
محمد ایمانی
نوآوران -

1.

از پطرس تا کوکب و کبرا را کُشت

نامرد، تمامیِ الفبا را کُشت

جنگ آمد و درس تازه آموخت به ما

روزی که بدون آب، بابا را کُشت

 

2.

آن شور و نشاطِ بی بدیلش خوابید

نزدیک به مرز هند، فیلش خوابید

از دایره ی حیات بیرون رفت و

در قعرِ اتاقِ مستطیلش خوابید

 

3.

سیگار به لب، به دست یک فندک داشت

در بین کشیدن / نکشیدن... شک داشت

یک دفعه قسم خورد، وَ بر دستِ چپش

-یک سوختگی- هنوز هم مدرک داشت