شعری از هوشنگ چالنگی

تابستان اورجن

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
هوشنگ چالنگی
نوآوران -

پرده کنار می رود در اورجن

اما بر او نیست که هیمه ای بیفروزد

در برودت تو

یا درست اتاق با اوست و

یادهایی که می توان آموخت

اینگونه زیستن دیگر است و تنها

چون سی اسب یخین به زیر مهمیز روند

جرقه ی چوبها

در ایوان های اورجن.

 

1.بروجن شهر سردسیری در چهار محال بختیاری

که به زبان محلی اورجن با "ر" ساکن می گویند.