شعری از ساسان فریدی فر

آفتاب چیز قشنگی نیست

  1. ۱ سال قبل
  2. ۱
ساسان فریدی فر
نوآوران -

بر خلاف خیلی ها

من فکر میکنم آفتاب

اصلا چیز قشنگی نیست

آفتاب

صدای سیلی روزگار است

وقتی که هر صبح

پدرم را از خانه میدزدید

وما هر غروب او را

خسته . خمیده . خاک آلود.

پشت در پیدا می کردیم

با چشم هایی سرخ

و دست هایی خالی