شعری از آوش اوستا

کاسه

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
آوش اوستا
نوآوران -

کاش از سرِ واژه ی نبودنت " نون " کم میشد

و بر سرِ سفره ی پدر اضافه ..

تا در این کم آبی

نه پدر

به جای نان

مشتی آب از رویش را در کاسه ام میریخت ؛

و نه من

کاسه ای آب را خرجِ رفتنِ تو میکردم ..