شعری از سابیر هاکا

سیاست بازی کارگرها

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
سابیر هاکا
نوآوران -

همیشه بزرگترین اتفاق ها

به سادگی هرچه تمام تر اتفاق می افتد ...

پای همه کارگرها را

به سیاست باز کردند

از وقتی که

جرثقیل ها چوبه دار شدند