شعری از محبوبه پاشالی

خیابان

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
محبوبه پاشالی
نوآوران -

این خیابان

این میدان

در این شهر

همان است که بود

پس در کدامین رود

سنگ محبت را دور انداختی

که چنین با لبخند

به صدای تالاپ غرق شدنش

گوش می دهی

به دور شدن دایره ی دستهای پرمهر

با لذت می نگری