نقد دیدگاه‌های جنجال برانگیز «استاد» درباره نیما و شاملو

"دکتر شفیعی کدکنی چه می‌گوید؟" عنوان کتابی است به قلم حسن گل محمدی که به تازگی در انتشارات بوتیمارمنتشر شده است.در این کتاب، بیش از همه دیدگاه‌های استاد شفیعی کدکنی درباره نیما یوشیج و احمد شاملو مورد نقد قرار می‌گیرد.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
نقد دیدگاه‌های جنجال برانگیز «استاد» درباره نیما و شاملو
نوآوران -

حسن گل‌محمدی در پیشگفتار کتاب "دکتر شفیعی کدکنی چه می‌گوید؟" نوشته است: "اخیرا کتابی تحت عنوان "با چراغ و آینه" از تالیفات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی منتشر شده است که در این کتاب مطالب و مباحث جدیدی درباره ریشه‌های تحول شعر معاصر مطرح گردیده است. اگر چه زمان تحریر بسیاری از مطالب این کتاب به حدود چهل سال پیش برمی‌گردد ولی باتوجه به اینکه دکتر شفیعی مطالبی درباره نیما و شاملو مطرح نموده‌اند که از دید اینجانب به واقعیت نزدیک نبوده و شبهه برانگیز است، به‌منظور روشنگری ذهن جامعه و علاقمندان به ادب و شعر کشورمان به ویژه دوستداران شعر نو، در این کتاب به‌طور اجمال به نقد و بررسی دیدگاه‌های استاد شفیعی کدکنی می‌پردازم و این نکته را نیز متذکر می‌گردم، یکی از مشکلات و عیب‌های بزرگ جامعه فرهنگی و ادبی ما این است که فرآیند نقد و بررسی از آن رخت بربسته و گفته‌ها و نوشته‌های افراد به‌ویژه افراد شاخصی همچون استاد شفیعی کدکنی دور از خطا و عیب تشخیص داده می‌شود. بنابراین اینجانب با توجه به اینکه خود را شاگرد این استاد بزرگوار می‌دانم، هیچ وقت این ارادت و احترام را فدای مصلحت‌اندیشی‌ها و بی‌توجهی‌ها به واقعیت‌های جامعه فرهنگی نمی‌کنم."بخشی از این کتاب: "واقعیت اصلی آن است که نیما دریافت بسیاری از جلوه‌های زیبای زندگی امروز را نمی‌توان در قالب کهن شعر پارسی با گستردگی مورد نیاز بیان کرد. بنابراین بدون آنکه سخن از حذف وزن شعر پارسی به میان آورد، طرز و روش جدیدی را با کوتاه و بلند کردن مصراع‌ها ارائه داد. بسیاری از پیروان و شاگردان او این اصل مهم را خوب درک نکردند و بخش زیادی از انرژی نیما صرف رفع این شبه گردید."