شعری از آیدا مجید آبادی

دنیای من

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
آیدا مجید آبادی
نوآوران -

دنیا را آب می برد

و تو را بیداری

وقتی بدون شک به راه می افتی

و پایت به هیچ تخت خوابی گیر نمی کند

راه بندان گریه است

و گره های سبز را

از سرم بیرون میکنند

این بار بدون شهر نقشه میکشم

و تهش را میگذارم

در جا سیگاری تو

دنیای من

به هیچ صراطی پا نمیدهد..