شعری از غزال مرادی

آکواریوم

  1. ۱۰ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
غزال مرادی
نوآوران -

کویرهای ایران هم کاشف دارد

چه برسد به من

نهنگ‌ها

ساحل را به دریا ترجیح می‌دهند

از این حرف‌ها گذشته بود

که نگفته بودم

لام تا کام

که به کام کسی نشود

جوان ناکام

که دیوارها را پر کرده بود از خودش

ماهی‌ها یاد گرفته اند

به سوال هیچ کس جواب ندهند

حتی به ماه

 باید می‌گفتم

از ستاره‌های کویر

وآسمانی

که به هیچ ریسمانی بافته نمی‌شد

باید می‌گفتم

از”یای“ رها شده‌ی ماهی‌ها

وعکس زنی

 که افتاده بود توی آب

مثل درختی خشکیده

وعروس‌ماهی توی آکواریوم

 که به دیوار زده بود خودش را

از این حرفها گذشته بود

قایق خالی برگشته بود

دلم را به دریا زده بودم