شعری از محسن جعفری

بالا، پایین

  1. ۱۱ ماه قبل
  2. ۰
محسن جعفری
نوآوران -

براى بالا آمدن

به هیچ حبل المتینى چنگ نمى زنم

اینگونه که

دستِ غارت باز کرده ام

اینگونه که

چنگ به درون مى زنم

همه چیز بالا مى آید

نفت

شعر

استفراغ

و از همه مهم تر

فریاد...

زمین

نفت و شعر استفراغ مى کند و

فریاد بالا مى آورد

همیشه همین طور است

همیشه همه چیز

از پایین بالا مى آید

و بالا را پایین مى کشد ..