شعری منتشر نشده از قاسم هاشمی نژاد

مثل بهار کوچکی

  1. ۱۰ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
قاسم هاشمی نژاد
نوآوران -

مثل بهار کوچکی که

به خلخال می نشیند

بالزنان

از تبِ یشم

تا چنبر عشق بسته میماند

مرا به لالا میداری

بر شانه ی علف

و روی تو

با دریچه ی شهریوری من

 واین اقلیم طلا

وزان بر نسیمی دو جانبه

گفتی به پشت در آیی اگر

همه ی چشم تو

همه ی آسمان

اما نمیدانی

غنیمت من

زیور پروانه یی که

ندارد تاب

آه.