شعری از محمد علی موحد

آزادی

  1. ۱۰ ماه قبل
  2. ۰
محمد علی موحد
نوآوران -

قسم به شوکت و جاه و جلال آزادی

که روشن است جهان از جمال آزادی

به خاک پاک شهیدان که آب می‌نخورد

مگر ز خون جوانان نهال آزادی

وگرنه شعله زند بر چگر در این وادی

نصیب مرد نگردد زلال آزادی

وگر حذر کنند از رنگ لعل خون ملت

کجا رسد به حریم جمال آزادی

سخن نمی‌رود اندر فراخنای جهان

مگر به هیچ زبان جز مقال آزادی

به ارغنون زمان بین که می‌کند تکرار

صفیر طایر فرخنده فال آزادی

بیا که در همه تاریخ ماجرایی نیست

جز این جدال مقدس، جدال آزادی

حیات چیست؟ جدال است و گیر و دار نبرد

مآل این همه غوغا؟ وصال آزادی

مآل فرخ و فیروز آرمان بشر

مآل حق و فضیلت، مآل آزادی