ابوالحسن داوودی - فیلمساز

وزارت فرهنگ و ارشاد باید به تصمیمات زیر‌دستان‌اش احترام بگذارد

شورایی که فعالیت آنها کاملا قانونی است و چارچوب و روال مشخصی دارد. افرادی که در این شورا فعالیت می‌کنند.

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
وزارت فرهنگ و ارشاد باید به تصمیمات زیر‌دستان‌اش احترام بگذارد
نوآوران -

شورای صدور پروانه نمایش فیلم زیر نظر وزارت ارشاد و شخص وزیر تشکیل شده، شورایی که فعالیت آنها کاملا قانونی است و چارچوب و روال مشخصی دارد. افرادی که در این شورا فعالیت می‌کنند، مورد تایید سینماگران، مدیران سینمایی و وزیر ارشاد هستند و وظیفه آن‌ها این است که فیلم‌هایی که با مجوز ساخت، تولید شده‌اند را ببینند و مجوز نمایش آن‌ها را صادر کنند که فیلم با این مجوز امکان اکران پیدا کند. مجوز صادر شده، مورد تایید وزارت ارشاد و سازمان سینمایی است و کسی نمی تواند آن را بی‌اعتبار کند و این مجوز را زیر سوال ببرد. حالا وقتی وزیرارشاد درنظ‌رهایش این موضوع را مطرح می‌کند که فلان فیلم قابلیت کسب مجوز را نداشت و اگر زودتر آن را می‌دید نمی‌گذاشت فیلم پروانه نمایش بگیرد، ایشان با طرح چنین موضوعی اعتبارمجوز‌اکران را زیر سوال نبرده و فقط خودشان را بی‌اعتبار کرده است. چرا که این شورا زیر نظر وزارت ارشاد تشکیل شده و فعالیت می‌کند و تصمیماتی‌ که می‌گیرد باید مورد احترام وزیرارشاد واقع شود و توسط ایشان زیر سوال نرود. بهتر است وزیر ارشاد به تصمیمات زیر دستان‌اش احترام بگذارد. افراد در یک سیستم با سلسله مراتب مشخصی کار می‌کنند و همه زیر نظر یک راس قرار دارند که در این مجموعه فرهنگی، وزیرارشاد حکم همان راس را دارد. این در حالی است که وقتی راس این مجموعه، نظر زیر دستان خود را درباره صدور مجوز یک فیلم زیر سوال می‌برد، این امر مساوی با زیر سوال بردن نظر خودشان است. به بیانی دیگر گویی با این نظر سلسله مراتب را زیر سوال برده‌اند. بنابراین اگر ایشان به نظر گماشتگان خود اعتماد ندارند از این به بعد خودشان بنشینند و فیلم‌ها را ببینند، مجوزشان را صادر کنند و درباره‌ آن‌ها اعمال نظر کنند، چون گروهی که برای صدور مجوز انتخاب شده‌اند و متشکل از افراد کارشناس و شایسته‌ای هستند، مورد تایید ایشان نیستند. وقتی شورایی زیر نظر وزارت ارشاد تشکیل شده و فعالیت می‌کند تصمیماتشان هم باید مورد تایید وزیرارشاد باشد. این روالی است که در همه مجموعه‌ها جریان دارد و کارها براساس تقسیم کار جلو می‌رود، اگر قرار باشد امری با نظر یک فرد مشخص انجام شود دیگر تقسیم کار معنا ندارد.

اینجا بحث فقط فیلم پنجاه کیلو آلبالو نیست، بحث درباره مجوز فیلم‌ است که نباید با این قبیل تصمیمات زیر سوال برود و حقوق فیلم ها به بازی گرفته شود. نقض حقوق فیلم، جریان عادی سینما را با مشکل مواجه می‌کند. فعالیت در سینما براساس سازو‌کار مشخصی جریان دارد و هرکدام از مولفه‌های سینما باید کار خودشان را به‌درستی انجام دهند که سینما جریان طبیعی خود را طی کند و نمایش فیلم‌ها منظم و عادی باشد. وقتی نمایش فیلم‌ با بی‌نظمی مواجه شود، اقتصاد سینما آسیب می‌بیند. قطعا آسیبی که به اقتصاد سینما وارد می‌شود روی کل عرصه فرهنگ و هنر هم تاثیر می‌گذارد و این تاثیرات نتایج خوبی دربر نخواهد داشت. اکنون سینما در شرایطی به سر می‌برد که باید به چرخه آن کمک شود و آن را هر روز بالنده‌تر کرد. اعمال چنین نظراتی نه‌تنها به سینما کمک نمی‌کند که روال طبیعی آن را بر هم می‌زند.