پروانه معصومی درباره ی داوود رشیدی به نو آوران چه گفت

کسی را نمی توان جایگزین او کرد

  1. ۱۱ ماه قبل
  2. ۰
پروانه معصومی
نوآوران -

در چند فیلم با آقای رشیدی همکاری داشتم و از لحظه‌ای که این خبر را شنیدم حالم خوب نیست. تنها چیزی که که می‌توانم بگویم این است که به تمام هنرمندان از دست دادن ایشان را تسلیت می گویم چون هیچ‌زمان کسی مانند داود رشیدی را نمی‌توانیم داشته باشیم و کسی را نمی‌توان جایگزین او کرد. داود رشیدی یک انسان بلند نظر، تحصیل کرده و هنرمندی به تمام معنا بود، و من افتخار می‌کنم که چندین فیلم در کنار او کار کردم. همیشه وقتی کسی را از دست می دهیم به یادش می افتیم، برایش بزرگداشت می‌گیریم و بزرگان دیگر به یادش می‌افتند، اما تاسف واقعا در این زمان هیچ فایده‌ای ندارد. لحظه به لحظه‌ای که با آقای رشیدی کار کردم را به خاطر دارم و زمانی که این خبر را شنیدم واقعا برایم باور‌پذیر نبود چون فاصله‌ام زیاد است و فکر می‌کنم که حتی اگر نزدیک هم بودم نمی‌توانستم به مراسم بروم.