غافلگیری «شقایق فراهانی»

شقایق فراهانی عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

  1. ۴ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

 شقایق فراهانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: یک عمر همه روغافلگیر کردم، امشب خودم غافلگیر شدم. فروغ جان، شبنم جان، باشه تو شادیهاتون جبران کنم، عاشقتوتم و همچنین تمام عزیزانى که با بودنشان در کنارم، روحم رو شاد کردن.


 1