طلب کیانوش عیاری، مهدی فخیم زاده و امیرشهاب رضویان از شهرداری تهران

ابتدا فکر می کردم مدیران نامه های ما رامی خوانند و دایورت می کنند، اما تازه فهمیده ام که اصلا نامه ها و مصاحبه های ما را نخوانده اند و دایورت کرده اند، وگرنه برای بار دوم و سوم من را که منتقد ایشان هستم، برای هیات انتخاب و داوری دعوت نمی کردند!

  1. ۱ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

در جریان اختتامیه ششمین جشنواره فیلم شهر، امیرشهاب  رضویان که به عنوان یکی از اعضا هیات انتخاب جشنواره، روی سن رفته بود، لحظاتی پشت تریبون قرار گرفت و در ابتدا از جمشید مشایخی به عنوان رییس سنی جشنواره کسب اجازه کرد و با لحنی طنزآمیز گفت:

اول: سال ١٣٦٠ یک مدیر دولتی به من قول یک دوچرخه داد اما یادش رفت، ٢٦ سال بعد در جریان جشنواره کودک و نوجوان ایشان را دیدم و دوچرخه ام را مطالبه کردم و ایشان هم مردانگی کرد و دوچرخه را تحویلم داد.

دوم: در جشنواره فیلم شهر سال ٨٤ به مهدی فخیم زاده، کیانوش عیاری و من، جایزه ٥٠ درصد حمایت از بودجه تولید فیلم بعدی داده شد، اما الان ١٢ سال است که نامه می نویسیم، مصاحبه می کنیم و نتیجه نمی گیریم. مدیران شهرداری جوابمان را نمی دهند و  فقط دایورت می کنند به شورای شهر، اداره حقوقی و ...

ابتدا فکر می کردم مدیران نامه های ما رامی خوانند و  دایورت می کنند، اما تازه فهمیده ام که اصلا نامه ها و مصاحبه های ما را نخوانده اند و دایورت کرده اند، وگرنه برای بار دوم و سوم من را که منتقد ایشان هستم، برای هیات انتخاب و داوری دعوت نمی کردند!

سوم: در این فاصله کیانوش عیاری ، مهدی فخیم زاده و من، هر یک  چندین فیلم بدون این بودجه مرحمتی ساخته ایم، اما هر سه همقسم شده ایم این جایزه را بگیریم، اگر از آقای قالیباف  نشد از شهردار بعدی مطالبه ی حق خواهیم کرد، به نسبت دوچرخه ای که ٢٦ سال طول کشید تا به دستم رسید هنوز ١٤ سال فرصت باقی است!