بررسی ماجرای دستمزد بهروز افخمی برای اجرای برنامه«هفت» در گفتوگو با احمدطالبی نژاد و محمود گبرلو

«هفت» افخمی دوبرابر «هفت»گبرلو هزینه دارد

برنامه تلویزیونی «هفت» بهروز افخمی بازهم دردسرساز شد. عصر روز سهشنبه 11مردادماه بود که کانال «سینما» تصویر صورتجلسه کمیته ارزیابی برنامههای معاونت سیما را در ادامه جریان افشای فیشهای حقوقی منتشر کرد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
«هفت» افخمی دوبرابر «هفت»گبرلو هزینه دارد
نوآوران -

سندی که نشان میداد افخمی برای ساخت هر دقیقه برنامه تلویزیونی«هفت» 380 هزارتومان دریافت میکند و دستمزد خود او از این برنامه 15 میلیون تومان است. اما هنوز چندساعتی نگذشته بود که سعید پروینی، مجری طرح«هفت» در گفت وگو با صبا این رقم را تکذیب کرد و تصویری از صورتجلسه کمیته برآورد شبکه سه سیما در اختیار رسانهها قرار داد که در این سند مبلغ ساخت برنامه«هفت» برای هر دقیقه 151 هزار تومان و دستمزد افخمی به عنوان مجری اصلی 4 میلیون تومان ذکر شده بود. برنامهای که دوبرابر «هفت»گبرلو هزینه دارد و آنقدرها هم مورد پسند اهالی سینما نیست.

 طالبی نژاد: برنامه«هفت» نمیارزد

احمد طالبینژاد، منتقد سینما در اینباره به «نوآوران»میگوید: «به نظرم اصلا مهم نیست که بهروز افخمی برای ساختن برنامه «هفت» چقدر میگیرد یا چقدر گرفته است. نکته مهمتر این است که این برنامه نمیارزد و کمکی هم به سینمای ایران تا به حال نکرده است». او به گفته پرویز پرستویی اشاره میکند که چندی پیش درباره برنامه تلویزیونی «هفت» گفته بود؛ «در این دوره از برنامه سینمایی هفت منهای مهمان اخیرتان کارگردان خوب سینمای ایران آقای رسول صدرعاملی شما و آقای فراستی نه تنها سینما را نمیتوانید نجات بدهید بلکه باید نگران بود که سینما را تخریب نکنید». و آن را برنامهای«سخیف»نامیده بود و ادامه میدهد که؛ «با پرستویی  بسیار موافق هستم، برنامه هفت تیشه به ریشه سینمای ایران میزند. حتی به نظرم بهروز افخمی و مسعود فراستی ماموریت دارند تا این کار را انجام دهند. دست کم ماموریت دارند تا به بخش متعالی سینمای ایران ضربه بزنند. چون با آن مخالف هستند. بنابراین هر هزینه ای که بابت ساختن این برنامه شده باشد، هزینهایاست برای نابودی سینمای ایران». طالبینژاد با اشاره به اینکه در مورد ماجرای دستمزدها اطلاعاتی ندارد، میگوید: «به هر حال افخمی نه برنامهساز خوبی است و نه آدم مطمئنی. این موضوع به مناسبات تلویزیون برمیگردد که چرا چنین کسی را در نظر گرفته است و البته مقایسه آن با برنامه فردوسیپور قیاس مع الفارق است. چون فردوسیپور در برنامه 90 صراحت و شجاعت دارد و همیشه از ورزش خوب دفاع کرده است. به طوری که حتی مخالفان کل تلویزیون هم این برنامه را تماشا میکنند و این موضوع به نگاه زنده و مستقل برنامه 90 برمیگردد در حالی که برنامه«هفت» اصلا برنامه مستقلی نیست».

 «هفت» گبرلو بدون حب و بغض بود

به گفته او برنامه«هفت» در گذشته هم برنامه مستقلی نبوده است «اما بهتر از شرایط امروزش بود. گرچه با دوران جیرانی هم موافق نیستم. او هم ماموریتهایی داشت. در واقع بهترین دوره برنامه«هفت» را زمانی میدانم که محمود گبرلو اجرا داشت. نه به اینخاطر که گبرلو کارشناس درجه یکی باشد. بلکه به خاطر اینکه تا حدودی مستقلتر بود و بدون حب و بغض یا غرض «هفت» را اجرا میکرد. اتفاقی که در حال حاضر در اجرای این برنامه شاهدش نیستیم».

این منتقد برنامه«هفت» را برنامه بیشتر سیاسی میداند و تاکید میکند: «افخمی و فراستی بیشتر سیاستمدار هستند تا هنرمند. برنامه«هفت» هم کاملا سیاسی است اما به اسم «سینما» تولید میشود. به هر حال این هزینهها از جیب بیتالمال برای ساخت برنامه«هفت» خرج میشود که جز دور ریختن پول خاصیت دیگری ندارد».

  هفت«افخمی» دوبرابر «هفت»گبرلو هزینه دارد

محمود گبرلو، مجری قبلی برنامه «هفت» هم در گفت وگو با «نوآوران» اعلام میکند که برای ساخت این برنامه دقیقه ای 75 هزار تومان دریافت کرده است،«150 دقیقه برنامه داشتیم که همیشه در ارزیابی درصدی را هم کم میکردند». بنابراین تیم بهروز افخمی با دقیقه ای 151هزارتومان دوبرابر دوران گبرلو برای ساخت«هفت»پول دریافت میکنند. برنامه ای که بارها از سوی سینماگران مورد اعتراض قرار گرفته است؛ نمونه اش همایون اسعدیان، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، رضا کیانیان، لعیا زنگنه، رامبد جوان، منیژه حکمت و... . گبرلو با اشاره به اینکه تمام تلاشش را کرده است تا تمام بخشهای برنامه «هفت»ی که اجرا میکرد تولیدی خودشان باشد، میگوید: «این مبلغ برای برنامه ما بسیار کم بود. در واقع برنامه تلویزیونی دقیقه ای کمتر از 100 هزارتومان برای تهیهکننده نمیصرفد».

 روزنامهنگاران برای اجرای«هفت»مناسبتر هستند

او با بیان اینکه فیلمسازی با برنامهسازی متفاوت است، بیان میکند: «افخمی و جیرانی هر دو فیلمساز هستند، تکنیکهای فیلمسازی را خوب میدانند اما من معتقد هستم در قاب کوچک تلویزیون نباید وابستگی به سینما داشت. من تنها کسی بودم که وابستگی به آن شکل به سینما یا ارتباط نزدیکی با کارگردانان و تهیهکنندگان نداشتم. در حالی که وقتی از اهالی سینما کسی اجرای برنامه را به دست میگیرد ممکن است با یکسری افراد رابطه نزدیکی داشته باشد و با بعضی نداشته باشد یا حتی با برخی خصومت شخصی داشته باشد و به این شکل است که آنها نمیپذیرند که در این برنامه حضور داشته باشند».

من به عنوان روزنامهنگار میتوانستم موفقتر باشم یا حتی اگر بعد از من روزنامهنگاری برای اجرای برنامه«هفت» انتخاب میشد بهتر میتوانست آن را اجرا کند چون وابستگی به اهالی سینما ندارد، اینها را گبرلو میگوید و ادامه میدهد که؛ «اگر مجری برنامه تلویزیونی کمتر دخالت کند بهتر است. او باید از اظهار نظرهای شخصی پرهیز کند تا برنامهاش برای تماشاگر باورپذیر باشد. در دوره ما اکثر فیلمسازان بدون دغدغه و اعتراض به برنامه میآمدند و من سعی میکردم از موضعگیری شخصی پرهیز کنم تا طرفین در بحث و جدل خودشان نظریهپردازی کنند».

 حذف برای حضور هنرمندان

مجری سابق برنامه«هفت» به اجرای مناظره و میزگرد در دوران اجرای خودش اشاره میکند «اما من تا به حال در برنامه بهروز افخمی مناظرهای ندیده ام. در برنامه ما مناظره جدی و اساسی بود به طوری که در صدررسانهها مطرح و به مجلس کشیده میشد. مانند مناظره حسین فرحبخش و همایون اسعدیان، لاله افتخاری با رسول صدرعاملی و.... موافقان و مخالفان میآمدند و بحث میکردند». او در انتقاد به اجرای بهروز افخمی عنوان میکند: «اشکال جدی آقای افخمی این است که برنامهسازی را با فیلمسازی اشتباه کرده است. در مدل برنامهسازی مجری نباید زیاد دخالت کند. این رمز موفقیت اکثر برنامههای تلویزیونی مطرح دنیاست. ما نباید حکم صادر کنیم. با حذف یکنفر از برنامه من  بسیاری از هنرمندان حضور در برنامه مرا پذیرفتند و از طرف دیگر توانستیم شاهد باشیم که منتقدان باسواد و آگاه دیگری هستند که میتوانند درباره سینما حرف بزنند».