نرخ تورم در مهر ماه به 8.7 درصد کاهش یافت

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 نشان می دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 95 به عدد 248.0 رسید که نسبت به ماه پیش 0.4 درصد افزایش یافت.

  1. ۹ ماه قبل
  2. ۰
تورم
نوآوران -

به گزارش نوآوران، همچنین شاخص یادشده در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 9.3 درصد افزایش داشته است.


** تغییرات ماهانه گروه های اصلی

در این بررسی ها، نرخ تورم در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 0.4 درصد، «دخانیات» 0.1 درصد و «تفریح و امور فرهنگی» 0.6 درصد نسبت به ماه پیش (شهریور) کاهش داشته و در گروه «ارتباطات» صفر بوده است.

همچنین نرخ تورم در گروه «پوشاک و کفش» یک درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 0.5 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 0.6 درصد، «بهداشت و درمان» 0.6 درصد، «حمل و نقل» 0.5 درصد، «تحصیل» 7.8 درصد، «رستوران و هتل» 0.8 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 0.3 درصد در مهرماه نسبت به شهریور گذشته رشد داشته است.


** تغییرات سالانه

همچنین در این بررسی ها نرخ تورم در مهرماه امسال در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 9.5 درصد، «دخانیات» 10.2 درصد، «پوشاک و کفش» 6.3 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 9 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 4.9 درصد، «بهداشت و درمان» 17.5 درصد، «حمل و نقل» 7.4 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 10.4 درصد، «تحصیل» 11.3درصد، «رستوران و هتل» 9 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 9.9 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.