کاهش ۱۲ درصدی درآمد مالیاتی

اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۱۸.۳ درصدی درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های مستقیم ۲۷.۳ درصد و درآمدهای مالیاتی کل کشور ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است.

  1. ۳ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰
مالیات
نوآوران -

براساس اطلاعات بانک مرکزی ایران در زمینه‌ی وضعیت بودجه عمومی در فروردین ماه درآمد مالیاتی فروردین ماه معادل ۳۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۸ کاهش یافته است.


مصوب درآمد یک ماهه مالیاتی معادل ۹۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد مالیات اشخاص حقوقی در یک ماهه ابتدای سال جاری یک هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (یک هزار و ۲۶۰) میلیارد تومان معادل ۴.۳ درصد کاهش یافته است.


در این گروه مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی معادل ۲۱۰ میلیارد تومان، مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.


مالیات بر درآمد نیز در فروردین ماه سال جاری معادل ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۱۱.۱ درصد افزایش یافته است.


مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی معادل ۴۳۰ میلیارد تومان، مالیات مشاغل ۳۰ میلیارد تومان و مالیات مستغلات نیز ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.


همچنین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال ۱۳۰ میلیارد تومان مالیات بر ثروت اخذ شده است که نسبت به یک ماهه نخست سال گذشته ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است. در این گروه مالیات بر ارث معادل ۲۰ میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال سرقفلی معادل ۲۰ میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال سهام معادل ۴۰ میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال املاک ۲۰ میلیارد تومان و حق تمبر و اوراق بهادار نیز ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.


در مجموع در یک ماهه نخست سال جاری ۲۲۴۰ میلیارد تومان مالیات های مستقیم اخذ شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد افزایش یافته است.


سهم مالیات‌های مستقیم از کل مالیات‌های اخذ شده در کشور ۵۷.۳ درصد بوده است. این در حالی است که در یک ماهه نخست سال گذشته سهم این گروه ۴۸.۸ درصد بوده است.


همچنین اطلاعات بانک مرکزی در گروه مالیات های غیرمستقیم نشان می‌دهد در شش ماهه نخست سال جاری ۲۷۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات اخذ شده است که نسبت به مالیات اخذ شده در یک ماهه نخست سال گذشته ۱۳.۱ درصد افزایش داشته است.


همچنین حقوق ورودی سایر کالاها در یک ماهه نخست سال جاری معادل ۲۶۰ میلیارد تومان بودجه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش یافته است. مالیات بر واردات خودرو نیز معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده است.


براساس اطلاعات مندرج در گزارش وضعیت بودجه عمومی دولت که بانک مرکزی منتشر کرده است، مالیات بر کالاها و خدمات نیز معادل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش یافته است.


مالیات بر ارزش افزوده نیز در یک ماهه نخست سال جاری معادل یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸.۳ درصد افزایش یافته است.


عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ۳۰ میلیارد تومان بوده که ۹.۳ درصد بیش از سال گذشته برآورد شده است. مالیات بر فروش سیگار هم ۲۰ میلیارد تومان بوده که ۱.۱ درصد از سال گذشته بیشتر بوده است.


مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل هم ۲۰ میلیارد تومان بوده  که نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش یافته است.


جمع مالیات‌های غیرمستقیم در فروردین‌ماه امسال معادل ۱۶۷۰ میلیارد تومان بوده که در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۴۲.۱ درصد را به خود اختصاص داده است، درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های مستقیم در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۲۷.۳ درصد کاهش یافته است.