وزارت بازرگانی:

شکر مشتری ندارد

اشباع بازار شکر

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
شکر مشتری ندارد
نوآوران -

وزارت بازرگانی: معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از عرضه روزانه و فراوان شکر در بازار توسط این شرکت خبرداد و گفت: در حال حاضر بازار شکر اشباع شده و بخشی از محصول عرضه شده مشتری ندارد.

وزارت بازرگانی: معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران ازعرضه روزانه و فراوان شکر در بازار توسط این شرکت خبرداد و گفت: در حال حاضر بازار شکر اشباع شده و بخشی از محصول عرضه شده مشتری ندارد.

حسن عباسیمعروفان از عرضه روزانه و فراوان شکر در بازار توسط این شرکت خبرداد و اظهار داشت: در حال حاضر بازار شکر اشباع شده و بخشی از محصول عرضه شده مشتری ندارد.