هشدار ایرباس به ایران

عواقب طولانی شدن روند پرداخت پول به دولت ایران

مدیرفروش ایرباس به طولانی شدن روند پیدا شدن مسیر مالی لازم برای پرداخت پول 118 ایرباس پرداختی ایران اشاره کرده و گفته "باید یک نظام بانکی بین‌المللی قابل اعتماد پیدا کنیم و این مسئله باید طی چند ماه آینده حل شود و الّا دیگر قراردادی در کار نخواهد بود."

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
ایرباس
نوآوران -

انتخاب - 5  ماه بعد از اعلام خرید عمده ایران از ایرباس و با نرسیدن پول لازم به این شرکت، «جان لیهای» مدیر فروش این شرکت چندملیتی در خصوص عواقب طولانی شدن روند پرداخت پول به دولت ایران هشدار داد.


مدیرفروش ایرباس  به طولانی شدن روند پیدا شدن مسیر مالی لازم برای پرداخت پول 118 ایرباس پرداختی ایران اشاره کرده و گفته "باید یک نظام بانکی بین‌المللی قابل اعتماد پیدا کنیم و این مسئله باید طی چند ماه آینده حل شود و الّا دیگر قراردادی در کار نخواهد بود."


مدیر فروش ایرباس به هراس بانک‌های خارجی در معامله با ایران اشاره کرده و گفته است "بانکدارها خیلی می‌ترسند ولی بهرحال ما باید این کار را به نحوی انجام دهیم."


جان لیهای همچنین گفته است: «شرایط دارد سخت و سخت‌تر می‌شود؛ ما چند هواپیما در انبار داریم که می‌توانیم به محض رفع مشکل به ایران‌ایر بدهیم