مخالفت با یک طرح ضد تولید

خطر از بیخ گوش کارگران گذشت

شورای عالی کار سرانجام با پیشنهاد برخورداری کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از معافیت‌های مربوط به بقاع متبرکه مخالفت کرد. در صورت تصویب این طرح در شورای عالی کار، کارگران کارگاه‌های کمتر از پنج نفر از شمول بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار محروم می‌شدند.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
کارگر
نوآوران -

علی خدایی، عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار در این باره به ایلنا گفت: پیشنهاد تسری معافیت‌‌های حاکم بر مناسبات کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که مورد مخالفت تمامی اعضای گروه کارگری قرار گرفت.

وی گفت: بر همین اساس این پیشنهاد تصویب نشد و در نتیجه از دستور کار شورای عالی کار کنار گذاشته شد.

در زمان بررسی این طرح در شورای عالی کار، حسن سعیدی، فعال مستقل کارگری به نوآوران گفته بود: شورای عالی کار نمی تواند ماهیت قانون کار را تغییر بدهد. به گفته این کنش‌گر صنفی، این طرح می‌توانست بسیاری از کارگران را از حقوق بنیادین کار از جمله حق برخورداری از ساعت کاری مشخص و حداقل دستمزد خارج کند.

کاظم فرج‌الهی، از چهره‌های شناخته شده جامعه کارگری نیز در این ارتباط به نوآوران گفته بود: به نظر می رسد این دولت اهداف بلندمدت تری را از این اقدام در نظر دارد. در اینجا ایرادی قانونی وجود دارد. چطور شورایی 9 نفره با تصویب هیات وزیران می تواند بخش بزرگی از کارگران را از شمول قانون کار خارج کند و مناسبات کار در کشور را به دوران پیش از انقلاب بازگرداند.