بررسی میزان افزایش مزد کارگران با فعالان جامعه کارگری:

حقوق‌های فعلی در حد بخور و نمیر هم نیست

مسائل مربوط به مزد کارگران بدون شک ارتباط مستقیم با امرار معاش آنها دارد که این موضوع در هر زمانی بخصوص در ماه های پایانی هر سال مورد بحث قرار می‌گیرد و جزو دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان می شود.

  1. ۶ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
کارگر
نوآوران -

بر این اساس حدود دو هفته پیش، معاونت روابط کار وزارت کار به صورت مکتوب از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست کرده تا نمایندگان خود را برای شرکت در کارگروه ویژه تعیین مزد سال آینده معرفی کنند. با این حال قرار است جلسات این کارگروه از آذرماه در وزارت کار آغاز شود تا پیشنهادات مختلف دستمزد بین شرکای اجتماعی به اشتراک و بررسی گذاشته شود.

ولی ا... صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با نوآوران در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال 96 گفت: در حال حاضر جلسات کارشناسی برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگارن آغاز شده است تا در هفته های آینده مستندات در جلسات شورای عالی کار ارائه شود.

     شکاف گسترده بین هزینه‌ها و درآمدها

وی در خصوص افزایش اندک حداقل حقوق دریافتی کارگران در سال های اخیر اذعان داشت: شکاف بین درآمد و هزینه ها در خانواده های کارگری چند سالیست که روز به روز بیشتر می شود و وضعیت فعلی کارگران جای هیچ گونه دفاعی برای فعالان و نمایندگان جامعه کارگری باقی نگذاشته است.

این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در خصوص نحوه تعیین دستمزد کارگران گفت: طبق ماده 41قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت خانواده در تعیین دستمزد کارگران دخیل است که در حال حاضر اگر قرار باشد تنها نرخ تورم تعیین کننده حداقل حقوق کارگران باشد نمی توان در سال آینده وضعیت کارگران را رو به بهبود فرض کرد. جامعه کارگری در حال حاضر تلاش می کند تا حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت خانواده تعیین شود تا حداقل بخشی از مشکلات این قشر زحمت کش برآورده شود. علاوه بر این کارگران و خانواده هایشان نیاز دارند تا قیمت اجناس پر مصرف نیز در بازار به ثبات قابل قبولی برسد تا حداقل دغدغه افزایش نرخ ها را در طول سال نداشته باشند.

     حداقل دستمزد یک کارگر کفاف زندگی مجردها را هم نمی دهد

متاسفانه سال هاست که وضعیت کارگران تعریفی ندارد و یک کارگر مجرد هم به خوبی نمی تواند از پس هزینه های جاری خود برآید چه رسد به کارگر متاهلی که یک یا دو فرزند داشته باشد و به نوعی حقوق و دستمزد فعلی کفاف هزینه های آن ها را نمی دهد و در حد بخور و نمیر هم نیست. وظیفه اصلی فعالان و نمایندگان جامعه کارگری این است که این مشکلات و چالش های کارگران را به گوش دولت و نمایندگان کارفرماها برسانند.

صالحی با اشاره به دو مرتبه افزایش حقوق کارگران  در سال تصریح کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور به گونه ایست که کارفرمایان به هیچ وجه با این مسأله موافقت نمی کنند زیرا برنامه های مالی آن ها که در ابتدای سال تدوین شده است کاملا بر هم می خورد از طرفی رکودی که در بازار ایران وجود دارد و سه سالیست که گریبان کارآفرینان را گرفته است سبب شده تا آن ها نتوانند از پس هزینه های خود از جمله پرداخت حقوق کارگران به خوبی برآیند.

     کارگران هزینه سو مدیریت مدیران را می دهند

موضوعی که جامعه کارگری بارها روی آن تاکید داشته، این است که دستمزد کارگران تنها در حدود 13درصد هزینه های یک کارفرما را شامل می شود و سو مدیریت کارفرمایان باعث شده تا مخارج بخش تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند. متاسفانه در سالیان اخیر این کارگران بوده اند که هزینه ضعف مدیریتی کارفرماین و دولت را پرداخت کرده اند.

وی با اشاره به تلاش های جامعه کارگری برای احقاق حقوق کارگران گفت: در حال حاضر چند سالیست که نمایندگان کارگری تلاش می کنند تا افزایش دستمزد آن ها بر اساس سبد معیشت خانوار باشد اما مقاومت دولت به عنوان نماینده 70درصد کارفرمایان باعث شده تا حقوق کارگران آن گونه که شایسته آنان است محقق نشود.

     عدم تبعیت از قانون در تعیین دستمزدها

حمید حاج اسماعیلی فعال جامعه کارگری در گفت و گو با نوآوران در این باره گفت: با وجود آن که قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین مزد را مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت را با هم در نظر گرفته است اما متاسفانه هیچ سالی قانون به معنای واقعی اجرا نشده است.سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی را شامل نمی‌شود بلکه پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، ‌ تحصیل، آموزش، ایاب و ذهاب و حتی مسافرت را در برمی‌گیرد و کارگران باید از همه آنها بهره‌مند شوند.

اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم و به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه کنیم بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران خواهد بود.با وضعیت دشواری که کارگران به لحاظ معیشت دارند و ناکافی بودن حقوق و دستمزدها، باید به سمتی برویم که سبد معیشت خانوارهای کارگری تقویت و هزینه‌های زندگی کارگران پوشش داده شود.در صورتی که مصوبات شورای عالی کار مزایای جانبی کارگران را افزایش دهد جامعه کارگری تامین شده و با دلگرمی و امیدواری بیشتری به فعالیت ادامه می‌دهد.


خبرنگار: امیرحسین چرایی