افزایش جمعیت، تهران را بی آب می کند

ظرفیت تولید آب در تهران به پایان رسیده ودیگر پایتخت ظرفیت سدسازی را ندارد.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
افزایش جمعیت، تهران را بی آب می کند
نوآوران -

بر همین اساس وزیر نیرو پیش بینی کرده است که اگر جمعیت پایتخت نشینان افزایش یابد دیگر قادر به تامین آب سکنه نخواهیم بود. گرچه بحران آب پانزده سال است که گریبان گیر کشور شده اما برخی استان ها به ویژه استان های بزرگ با این بحران بیشتر روبه‌رو شده اند که در این میان سهم پایتخت بیشتر از سایر استان‌هاست و روزهای خوبی در آینده نصیب تهران

نخواهد شد.

چیت‌چیان وزیر نیرو در این زمینه اتمام‌حجت کرده و معتقد است که در تهران مشکل منابع آب بیش از سایر شهرها به چشم می‌خورد و باید به این مساله توجه کرد که تهران جز پنج سدی که در آن ساخته شده دیگر ظرفیت ایجاد سد ندارد و اگر جمعیت تهران بیش از این افزایش یابد، پاسخگوی تامین آب تهران نخواهیم بود. به گفته وی، در صورتی که رشد جمعیت در تهران بیش از این افزایش یابد به ناچار باید از آب چاه‌ها و یا روش‌های دیگر استفاده کنیم.

وزارت نیرو برای جلوگیری با این مساله برنامه هایی را تدوین کرده از جمله آن می توان به ارزیابی ۶۰۹ دشت کشور و اعلام ظرفیت استفاده برای هر وزارت خانه از منابع آبی کشور اشاره کرد اما با این وجود نمی توان بحران آبی موجود در کشور به ویژه در پایتخت را منکر شد. با این حال نمی توان انتظار داشت که بحران کشور با تدبیر یک یا چند برنامه برطرف شود و در این شرایط لازم است که تمام تصمیم گیری ها با برنامه صورت بگیرد تا شاهد بی آبی و خشکسالی پایتخت کشور نباشیم.