با این طالع بینی احساسات خود را بشناسید

طالع بینی عشق

با این طالع بینی از احساسات عشقی خود سر در بیاورید

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
طالع بینی
نوآوران -

با این طالع بینی به احساسات خود پی ببرید:

متولدین فروردین ماه:

به هنگام عاشق شدن گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر می کنند.قلبا عاشق است و این عشق پابرجاست

متولدین اردیبهشت ماه:

عاشق بی قرار است و کمرو ولی پر شهامت.موسیقی بر او تأثیر فراوان دارد.

متولدین خرداد ماه :

بر عشق ما هیچ چیز ممکن نیست . بهترین عاشقدنیاست و گفتارها و دل او پر از رویاهای عاشقانه است.

متولدین تیرماه :

دلی نازک و پر از مهر و محبت و از دل سوختن می هراسد.

متولدین مرداد ماه :

عاشق پیشه است و بی عشق زندگی نمی کند.

متولدین شهریور ماه :

تا آخرین لحظه عمر آن را در قلبش نگاه خواهد داشت.عشق او شعله ای کوچک ولی جاودان است و در پی عشقی حقیقی است.

متولدین مهر ماه:

در امور عشق ورزیده است و زندگی اش پر ماجراهای عاشقانه است، زن متولد مهر عشق خود را در عمل نیز به اثبات می رساند.

متولدین آبان ماه:

هیجان عشق برای او زیبا و پر از جاذبه است و در عشق صادق است.

متولدین آذر ماه:

خوش بین است و راستگو و شاید نگاهی شاعرانه به عشق داشته باشد.

متولدین دی ماه:

شاید در ظاهر بی احساس باشد ؛ ولی قلبی گرم و پر از عشق دارد.

متولدین بهمن ماه:

عشق خود را دیر ابراز می کند و عاشق آزادی است . اولین عشق قلبش را به تپش درمی آورد و هرگز فراموش نخواهد شد.

متولدین اسفند ماه:

در عشق بی نظیر است. جذاب و پرنشاط است. احساساتی و رویایی است.