رفتارهایی که افراد دروغگو را لو میدهد

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
رفتارهایی که افراد دروغگو  را لو میدهد
نوآوران -

عدم تماس چشمی، نداشتن انسجام در صحبتها و حرکات خشک بدن از علائم عدم صداقت در گفتار است. مهدی امامی روانشناس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چگونگی روشهای تشخیص افراد دروغگو، اظهار داشت: دروغ گفتن به صورت ناخودآگاه باعث بروز واکنشهایی میشود که تحت کنترل فرد نیست و میتوان از روی این عکسالعملها به عدم صداقت افراد پی برد. وی ادامه داد: بیشتر افراد، هنگام دروغ گفتن از تماس چشمی خودداری میکنند و حاضر به نگاه کردن در چشم فرد مقابل نیستند البته برخی افراد ممکن است به دلیل خجالتی بودن از تماس چشمی امتناع کنند. این کارشناس افزود: استفاده کردن از سئوال خودتان در جواب نیز از دیگر علائم تشخیص این افراد است. به عنوان مثال اگر از فرد بپرسید که کیف مرا تو برداشتهای در پاسخ میگوید: نه کیف شما را من برنداشتهام. امامی در ادامه گفت: صحبتهای افراد دروغگو معمولاً انسجام ندارد و هر بار اطلاعات متفاوتی به شما میدهند و امکان دارد سخنانشان کاملا ضد و نقیض بوده و از یکپارچگی به دور باشد. وی در پایان گفت: حرکات خشک بدن و عدم انعطاف در رفتار، کشیدن مداوم دست به پشت سر و لمس بینی از دیگر علائم دروغگویی است البته تشخیص عدم صداقت افراد امر راحتی نبوده و از لحاظ اخلاقی درست نیست که بدون دلیل دیگران را به دروغگویی متهم کنیم ولی موارد ذکر شده در برخی موارد میتواند در فرد دروغگو بروز کند