لجبازی همسر ریشه در خودشیفتگی دارد

لجبازی یک خصوصیت شخصیتی است که باعث میشود افراد کارهای بچهگانه بکنند و تصمیمهای غیرمنطقی بگیرند. گاهی لحن صحبت زن یا شوهرها باعث میشود که همسرشان لجبازی کند.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
لجبازی همسر ریشه در خودشیفتگی دارد
نوآوران -

اولین و مهمترین توصیه برای رفتار با همسر لجباز، مدارا کردن است. جر و بحث زن و شوهرها و اختلافنظرهای آنها باعث میشود که گاهی در گفتوگو با یکدیگر جانب انصاف را رعایت نکنند.

لجبازی یک خصوصیت شخصیتی است که باعث میشود افراد کارهای بچهگانه بکنند و تصمیمهای غیرمنطقی بگیرند. کمبود اعتماد به نفس، نداشتن خودباوری و احساس شکست باعث لجباز شدن افراد میشود.

گاهی لحن صحبت زن یا شوهرها باعث میشود که همسرشان لجبازی کند. بنابراین زوجها باید در گفتار و رفتارشان دقت لازم را داشته باشند و ببینند چه عمل یا رفتارهایی باعث واکنش همسرشان به صورت لجبازی میشود و سعی کنند از آن عملها پرهیز کنند.

     نگذارید لجبازی به عادت تبدیل شود

ذکر این نکته هم ضروری به نظر میرسد که اگر همسری بعد از چند بار لجبازی به نتیجه مطلوب و خواسته خود برسد، این رفتار برای او به عادت تبدیل خواهد شد؛ بنابراین اگر مرد یا زنی مطمئن است که به درخواست همسرش جواب مثبت خواهد داد بهتر است در همان ابتدا او را به خواستهاش برساند ولی اگر قرار است به هیچ عنوان، کاری را انجام ندهد یک «نه» محکم و البته منطقی به همسرش بگوید و به هیچ وجه از نظرش برنگردد. در خصوص لجبازی باید به یک نکته کوچک اما بسیار پراهمیت توجه داشته باشید آن هم این که گاهی اوقات همسر شما لجبازی میکند، فقط برای اینکه احساس میکند شما خود را از او برتر میدانید.

بنابراین اگر احساس کردید که لجبازی همسر شما به این دلیل است، در رفتار و لحن خود با همسرتان تجدیدنظر کنید، طوری که او بداند شما اصلاً چنین قصدی را ندارید.

  توصیههایی برای رفتار با همسر لجباز

با این حال و اگر همسر لجبازی دارید، باید در رفتارتان یک سری نکات را رعایت کنید تا همسرتان مدام با شما لج و لجبازی نکند.

ـ هیچگاه در برابر لجبازیهای همسرتان شما لجبازی نکنید چراکه در این صورت همسرتان هیچگاه دست از لجبازی برنخواهد داشت و اوضاع زندگیتان هر لحظه بدتر خواهد شد.

ـ وقتی که همسرتان عصبانی است با او بحث نکنید بلکه در آن لحظه او را به آرامش دعوت کنید. همیشه خواستههایتان را در آرامش به او بگویید.

ـ بدانید فردی که لجبازی میکند معمولاً خودش میداند که حق با او نیست اما هیچوقت نمیخواهد این را به زبان بیاورد، پس شما نیز اصراری نداشته باشید که او به لجباز بودنش اعتراف کند.

ـ همیشه اشتباهات همسرتان را با احتیاط و مهربانی با
او در میان بگذارید چراکه اگر او احساس کند، دارید
تحقیرش میکنید یا انتقادتان را توهینآمیز به او منتقل میکنید ممکن است با شما لجبازی کند و
رفتارهای اشتباهش را نپذیرد و رویهاش را تغییر ندهد.

ـ در پایان هم به همسر خود کمک کنید، بیشتر با او حرف بزنید، بنای احترام و قدردانی را در خانه بگذارید و از او بخواهید که عادت لجبازی را ترک کند.