محققان دانشگاه سانفرانسیسکو

کودکان، افسردگی را به ارث می برند

بر اساس تحقیقی که در دانشگاه سانفرانسیسکو ایالت کالیفرنیا انجام شد، چنانچه زنی گرفتار افسردگی باشد، شاید تا حدی بتوان هدایت عصبی مغز مادرش را مقصر بوجود آمدن این امر دانست!.در یک مطالعه محدود و ابتدایی که به رهبری پروفسور فومیکو هفت انجام شد، محققان دریافتند که بخشی از مغز که دستی در کنترل خلق و خو و اختلالات رفتاری دارد، از طریق مادر به دختر انتقال پیدا میکند، نه از طریق مادر به پسر یا احیاناً از طریق پدر به فرزندان دختر یا پسر.مطالعات شامل بررسی و تمرکز برکورتکس سیستم لیمبیک مغز در 35 خانواده سالم میباشد که، بخشهای کلیدی مربوط به کنترل خلق و خو را در بر دارد.

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
کودکان افسردگی را به ارث می برند
نوآوران -

بخشی از مغز که دستی در کنترل خلق و خو و اختلالات رفتاری دارد، از طریق مادر به دختر انتقال پیدا می‌کند نه از طریق مادر به پسر یا احیاناً از طریق پدر به فرزندان دختر یا پسر. بنابراین دختران اختلالات خلق و خویی خود را از مادران می‌گیرند.

دختران اختلالات خلق و خویی خود را از مادران می گیرند یا پدران؟ اگرچه الگوهای انتقال وراثتی و خصوصیات رفتاری بین نسلها در مغز بشر واقعاً ناشناخته است، با این حال بر اساس یک تحقیق نشان داده شده که هدایت عصبی کورتکس سیستم لیمبیک مغز (سیستم لیمیبیک یا سامانهٔ عصبی احساسی، مجموعهٔ پیچیده ای از سازه های عصبی است که زیر مخ و در دو طرف نهنج یا تالاموس یافت می شود)، از طریق وراثت مادری می‌تواند منجر به انتقال طیف وسیعی از الگوهای رفتاری بین نسلی شود که، خلق و خو نیز یکی از آن موارد می باشد.

بر اساس تحقیقی که در دانشگاه سانفرانسیسکو ایالت کالیفرنیا انجام شد، چنانچه زنی گرفتار افسردگی باشد، شاید تا حدی بتوان هدایت عصبی مغز مادرش را مقصر بوجود آمدن این امر دانست!.در یک مطالعه محدود و ابتدایی که به رهبری پروفسور فومیکو هفت انجام شد، محققان دریافتند که بخشی از مغز که دستی در کنترل خلق و خو و اختلالات رفتاری دارد، از طریق مادر به دختر انتقال پیدا میکند، نه از طریق مادر به پسر یا  احیاناً از طریق پدر به فرزندان دختر یا پسر.مطالعات شامل بررسی و تمرکز برکورتکس سیستم لیمبیک مغز در 35 خانواده سالم میباشد که، بخشهای کلیدی مربوط به کنترل خلق و خو را در بر دارد.

این بخش‌ها شامل: آمیگدالهای مغزی (قسمتی از دستگاه کناره ای (سیستم لیمبیک) در مغز است) ، هیپوکامپ (قسمتی از دستگاه کناره ای (سیستم لیمبیک) مغز است که مرکز یادگیری است)، بخش کمربندی قدامی کورتکس مغزی و کورتکس پیشانی است.

اسکن مغزی MRI)) در این افراد محققان را به این نتیجه رسانده است که ارتباط مثبت و معناداری بین حجم محدوده های قشر خاکستری مغز و هدایت عصبی متعاقب آن، بین مغز مادر و دختر بصورت بیولوژیک وجود دارد. «پروفسور فومیکو هفت» به ژورنال  تخصصی Scientific American عنوان کرد:

ما ابتدا اقدام به اسکن مغزی کل اعضای خانواده و سپس هر دو والد و در آخر اقدام به اسکن مغزی فرزندان جهت دریافتن اینکه چقدر سیستم هدایتگر شبکه مغزی اعضاء خانواده به یکدیگر شباهت دارند، کردیم و متوجه شدیم که افسردگی دختران الزاماً بدین معنا نیست که مادران  آنها مقصر این موضوع هستند. فاکتورهای زیادی در این بین ایفای نقش می‌کنند، مثل شرایط اجتماعی محیط زندگی فرد و وراثت مادر به دختر تنها بخشی از این جریان است اما این تحقیقات اولین تحقیقات انجام شده درخصوص این نوع از ارتباط بین مغز مادر و دختر است و دریچه های زیادی در برابر دیدگان محققین می گشاید که نه تنها در مورد ارتباط افسردگی  بین مادر و دختر که  در مورد همه موارد از اضطراب تا روان پریشی، حکم می کند.