ارتباط بین استعمال دخانیات در جوانان و بستر نامناسب جامعه برای آنها

هنجارشدن ناهنجاری های جامعه

الگو برداری از سیگار کشیدن زنان جذاب در سینما از دلایل سیگار کشیدن در زنان است.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
سیگار و زندگی
نوآوران -

سیگارکشیدن چه تاثیراتی روی شخصیت افراد میگذارد؟ تاثیرات منفی استعمال دخانیات روی رفتار افراد مصرف کننده به چه صورت است؟در میان زنان و مردان سیگارکشیدن چه جایگاهی دارد و چه نوع ارتباطی می تواند با شخصیت آن ها برقرار کند؟

جعفر بای آسیب شناس اجتماعی گفت: با این که سیگار کشیدن زنان درجامعه قابل قبول و پسندیده نیست و از نظر همگان ضد ارزش محسوب می‌شود اما باتغیرات جدید این رفتار در جامعه و خانوادها به عنوان هنجار پذیرفته شده است.

بای علت اصلی استعمال دخانیات به خصوص سیگار را در زنان و جوانان اینچنین بیان کرد: جلب توجه ، داشتن ژست زیبا و کسب قدرت از عوامل اصلی سیگار کشیدن در زنان و جوانان است.

وی اظهار داشت: این هنجار یک بهانه اجتماعی و تا حدی نشان دهنده مخالفت با قواعد و چارچوب های عرفی است که این احساس پس از مدتی تغییر می‌کند و آنها خود به مضر بودن آن اعتراف می‌‎کنند.

این آسیب شناس اجتماعی اشاره کرد : الگو برداری از تماشای سیگار کشیدن زنان در فیلم های سینمایی و همچنین نشان دادن خود به عنوان فردی جذاب، اجتماعی و مستقل از دلایل دیگر سیگار کشیدن در زنان است.

وی تاکید کرد : فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت و امکان دیده شدن جوانان در جامعه باعث جلوگیری از سرخوردگی آنها شده و از مسائل جانبی همچون استعمال دخانیات جلوگیری می‌کند.