ارتباط بین استعمال دخانیات در جوانان و بستر نامناسب جامعه برای آنها

هنجارشدن ناهنجاری های جامعه

الگو برداری از سیگار کشیدن زنان جذاب در سینما از دلایل سیگار کشیدن در زنان است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
سیگار و زندگی
نوآوران -

سیگارکشیدن چه تاثیراتی روی شخصیت افراد میگذارد؟ تاثیرات منفی استعمال دخانیات روی رفتار افراد مصرف کننده به چه صورت است؟در میان زنان و مردان سیگارکشیدن چه جایگاهی دارد و چه نوع ارتباطی می تواند با شخصیت آن ها برقرار کند؟

جعفر بای آسیب شناس اجتماعی گفت: با این که سیگار کشیدن زنان درجامعه قابل قبول و پسندیده نیست و از نظر همگان ضد ارزش محسوب می‌شود اما باتغیرات جدید این رفتار در جامعه و خانوادها به عنوان هنجار پذیرفته شده است.

بای علت اصلی استعمال دخانیات به خصوص سیگار را در زنان و جوانان اینچنین بیان کرد: جلب توجه ، داشتن ژست زیبا و کسب قدرت از عوامل اصلی سیگار کشیدن در زنان و جوانان است.

وی اظهار داشت: این هنجار یک بهانه اجتماعی و تا حدی نشان دهنده مخالفت با قواعد و چارچوب های عرفی است که این احساس پس از مدتی تغییر می‌کند و آنها خود به مضر بودن آن اعتراف می‌‎کنند.

این آسیب شناس اجتماعی اشاره کرد : الگو برداری از تماشای سیگار کشیدن زنان در فیلم های سینمایی و همچنین نشان دادن خود به عنوان فردی جذاب، اجتماعی و مستقل از دلایل دیگر سیگار کشیدن در زنان است.

وی تاکید کرد : فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت و امکان دیده شدن جوانان در جامعه باعث جلوگیری از سرخوردگی آنها شده و از مسائل جانبی همچون استعمال دخانیات جلوگیری می‌کند.