شکست هایی که پلی به سوی پیروزی شدند + فیلم

در پس هر موفقیت و درخشش کوله باری از تجربیات ناشی از تلاشهای ناموفق خوابیده

  1. ۹ ماه قبل
  2. ۰