دستاورد محقق ایرانی

ذخیره سازی گازها با کمک نانو جاذب شد

به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مهدی رنجبر محقق دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: گاز دی اکسید کربن یکی از گازهای موجود در اتمسفر است، این گاز از سوختن مواد آلی در حضور اکسیژن کافی ایجاد می شود و گازی بی رنگ و بی بو است.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
محقق ایرانی موفق به ذخیره سازی گازها با کمک نانو جاذب شد
نوآوران -

یکی ازمحققان دانشگاه شهید باهنرکرمان با حمایت صنایع ملی مس ایران، موفق به تولید جاذب هایی با ساختار نانو شده که قادر به جذب و ذخیره سازی برخی گازها ونیز حذف گازهای آلاینده است. وی بیان کرد: گیاهان از دی اکسید کربن در فرایند فتوسنتز برای ساختن کربوهیدرات ها استفاده کرده و با جذب آن، اکسیژن آزاد می کنند، گاز دی اکسید کربن موجود در اتمسفر به عنوان سپر حرارتی زمین عمل می کند و با اثر گلخانه ای طبیعی مانع از سرد شدن زمین می شود.
وی ادامه داد: در میان انواع مختلف گازهای گلخانه ای، گاز دی اکسید کربن سهم عمده ای در ایجاد این اثرات نامطلوب در فضای کره ی زمین دارد، بنابراین می توان گفت کاهش غلظت این گاز در اتمسفر یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران جهت متعادل کردن گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر است
رنجبر، ضمن معرفی مواد نانومتخلخل به عنوان ابزاری جهت جذب و جداسازی گازها، هدف از اجرای طرح حاضر را توسعه یک ماده نانومتخلخل آلی- فلزی جهت جذب، جداسازی و حذف گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد عنوان کرد
وی گفت: استفاده از جاذب تولید شده دراین طرح می تواند گازهای آلاینده دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد را به صورت مؤثرتری جذب و حذف کند، این موضوع کاهش آلودگی های زیست محیطی، هزینه ها و اثرات جانبی ناشی از آلودگی محیط زیست را نیز در پی خواهد داشت
وی بیان کرد: نانوساختارهای متخلخل آلی-فلزی با مساحت سطحی داخلی زیاد و ساختار اسفنجی خود توانایی ذخیره سازی و همچنین حذف گازهای آلاینده را دارا هستند.
این طرح درقالب رساله دکتری مهدی رنجبر از دانشگاه شهید باهنر کرمان وبا همکاری صنایع مس سرچشمه تحت عنوان پایان نامه مورد نیاز صنعت به تأیید داوران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رسیده است.