اگر زمین نچرخد چه اتفاقی می افتد ؟ + فیلم

اگر زمین نچرخد چه اتفاقی می افتد ؟

  1. ۶ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰