اگر زمین نچرخد چه اتفاقی می افتد ؟ + فیلم

اگر زمین نچرخد چه اتفاقی می افتد ؟

  1. ۲ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
نوآوران -

اگر زمین نچرخد

چه اتفاقی می افتد ؟