استارتاپ‌ها برای حضور در الکامپ بیست و دوم رکورد زدند؛

Ihome.ir پرچمدار استارتاپ‌های حوزه املاک

بیست و دومین نمایشگاه «الکامپ» ایران، از تاریخ پنجشنبه 25 آذر تا شنبه 29 آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران برگزار خواهد شد. این در حالیست که Ihome.irیکی از پرچمدارهای استارتاپ ایران نیز در این نمایشگاه حضور فعالی دارد.

  1. ۸ ماه قبل
  2. ۰
استارت آپ
نوآوران -

«باقربحری»سخنگویکمیتهاجراییبیست و دومین نمایشگاه الکامپبا اعلام این خبر گفت:«در سال گذشته، حدود 80 استارتاپ در این نمایشگاه شرکت کردند و امسال نیز  قرار بود تا این رقم به حدود 2 برابر  افزایش یافته و 150 استارتاپ در الکامپ بیست و دوم پذیرفته شوند. اما در نمایشگاه امسال، با توجه به استقبال بسیار گسترده که بالغ بر 500 استارتاپ برای الکامپ اعلام آمادگی کردند، ناچار شدیم این رقم را افزایش دهیم که تا این لحظه حدود 260 شرکت را برای حضور در نمایشگاه تایید کرده‌ایم.»

بحری خاطرنشان کرد: «این استارتاپ‌ها تقریبا در تمام حوزههاىمحصولاتوخدماتىحضوردارند. درحوزهمسکننیزچندیناستارتاپجدیدحضورخواهند داشت؛" ناگفتهنماندکهمىتوانبهihome.irبهعنوانپرچمدارحوزهاملاکدرالکامپ ٢٠١٦ اشارهکرد.

سخنگویکمیتهاجراییبیست و دومین نمایشگاه «الکامپ» درباره وجه تمایز نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته گفت: «نمایشگاه امسال تفاوت بسیاری با نمایشگاه‌های پیشین دارد. به عنوان مثال، در نمایشگاه امسال «الکامپ استایلز» و «الکامپ گیمز» را داریم. همچنین، در نمایشگاه امسال پاویون استانی را داریم که در آن، استارتاپ‌ها از استان‌های مختلف می‌توانند مسایل خود را مطرح کنند.»

«باقربحری» در ادامه صحبتهایش چنین توضیح داد:«تا حد امکان شرکت‌ها و استارتاپ‌ها را در سالن‌های مرتبط طبقه بندی کردیم تا بتوانند فعالیت‌های خود را در سطح مطلوب انجام دهند. در نمایشگاه سال گذشته فقط استارتاپ‌ها حضور فیزیکی داشتند اما امسال بسیار گستره‌تر عمل کرده‌ایم و تلاش داریم تا اتفاقات بهتری رقم بزنیم. به‌عنوان مثال، طبقتوافقاتانجام‌شدهبانمایشگاهسبیتآلمان (CEBIT)،برتریناستارتاپ‌هاییکهدرنمایشگاهالکامپبیستودومحضوریابند،باحمایتسازماننظامصنفیرایانه‌ایکشورامکانحضوردرنمایشگاهسبیت 2016 راخواهندداشت. در عین حال این استارتاپ‌ها مورد داوری قرار می‌گیرند که این اتفاق بسیار خوبی است.»

ایشان همچنین دربارهتقویتحضورکسب‌وکارهاینوپادرالکامپبیستودوم،گفت: «سالنیمشترکبرایحضورسرمایه‌گذارانخطرپذیر (VC)هاوشتاب‌دهنده‌هادرکناراستارتاپ‌هادرنظرگرفته‌شدهاستتافضایتعاملوگفتگومیانایدهپردازانوسرمایه‌گذارانمهیاشودوروندتجاری‌سازیایده‌هادرمسیردرستقرارگیرد.»

بحریزمینه‌سازیبرایرشدوتوسعهفناوری‌هاینوینراضروریدانستوگفت: «باروش‌هایگوناگوندرصددحمایتازاستارتاپ‌هاهستیم. درسالجارینیزفرصتبیشتریبرایبرنامه‌ریزیروش‌هایحمایتیدراختیارداریم. ارائهتخفیف‌هایویژه،برگزاریجشنواره،ایجادامکاناتوتسهیلاتمختلفازجملهآن‌هاست».

اینعضوشورایمرکزیسازماننظامصنفیرایانه‌ایکشور،باتاکیدبرلزومدرآمدزاییاستارتاپ‌ها،بیان کرد: «پاشنهآشیلیکاستارتاپدرآمدزاییاست، اگربهدرآمدنرسنداحتمالنابودیدورازانتظارنیست. نبایددرمیسرعملیاتیسازیطرحوایدهخودازمقولهتجاری‌سازیوکسبدرآمدغافلشوند. ضمناینکههمیشههمنمی‌توانندبهامیدحمایتباشند. علاوه‌بر این، برای تسهیل روند مذاکرات استارتاپ‌ها نیز در حال رایزنی برای تخصیص کافه‌ای هستیم که تمامی این‌ها اتفاقات جدیدی است که برای استارتاپ‌ها در نمایشگاه امسال شاهد هستیم.»

بحری در خصوص تاثیر حضور نمایشگاه سبیت آلمان در الکامپ امسال گفت: «یکی از بزرگترین تاثیرات حضور سبیت در این رویداد، کسب تجربه است. به عنوان مثال، وقتی در ورزش رقیبی نداشته باشیم، قطعا چارچوب شکنی و پیشرفتی حاصل نمی‌شود. حضور نمایشگاه سبیت در الکامپ امسال به استارتاپ‌ها کمک می‌کند تا بهتر دیده شده و پای سرمایه‌گذاران خارجی هم به بازار استارتاپ‌های ایران باز شود.»

وی همچنین آینده استارتاپ‌های ایران را روشن ارزیابی کرده و افزود: «استارتاپ‌ها، نمایندگان جوان صنف IT در ایران هستند؛ بنابراین هرچه بتوانیم شروع حرکت آنها را قدرتمندتر کرده و از آنها حمایت کنیم، این استارتاپ‌ها به درختان قوی و برومندی خواهند شد که می‌توان از آنها در صنعت نیز استفاده کرد.»

شایان ذکر است که سایت ihome.ir به‌عنوان یک شرکت استارتاپ و فعال در حوزه مسکن، که از پیشگامان خدمات آنلاین املاک محسوب می‌شود نیز در نمایشگاه الکامپ امسال حضور خواهد داشت. از خدمات این مجموعه می‌توان به امکان جست‌وجوی آنلاین ملک در وبسایت و اپلیکیشن اشاره کرد. همچنین، امکان ثبت لحظه‌ای ملک جهت فروش و اجاره توسط کاربر، از خدمات دیگر این وبسایت محسوب می‌شود. ihome در حال حاضر با بیش از 300 آژانس املاک همکاری می‌کند که امکاناتی چون خدمات برندینگ و تبلیغات آنلاین، عکاسی و فیلمبرداری از فایل‌ها، به آنها ارائه می‌کند.