رسانه‌ها ابزار دست جامعه برای پرسش‌گری

آیا رسانه‌ها وظیفه خود را انجام دادند؟

عبدالله ناصری:به تازگی دو موضوع در جامعه طرح شد که بار دیگر به اهمیت رسانه ها در باب واسط بودن میان مردم و مسئولین تاکید کرد. یکی از آنها طرح فیش های حقوقی و دیگری مسئله ی فوت کارگردان فقید عباس کیارستمی بود. در هر دوی این موضوعات مردم در جایگاه پرسش‌گری قرار گرفتند و رسانه ها به عنوان نماینده‌ی افکار عمومی مسئولان امر را مورد خطاب و پرسش قرار دادند. این که تا چه اندازه رسانه ها در فعالیت خود موفق بودند را باید در پاسخ‌های مسئولین و اقناع افکار عمومی نسبت به موضوع پیدا کرد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
عبدالله ناصری
نوآوران -

در مجموع رسانه ها عملکردی دو وجهی دارند، یک وجه باید به عنوان طراح سوال باشند و یک وجه نیز باید به عنوان پرسشگر و وکیل مردم تا به دست آمدن پاسخ نهایی به پرسشگری خود ادامه دهند. من به عنوان یک شهروند در دو موضوع اخیر، از وجه اجتماعی رسانه ها که  طرح  مسائل و دغدغه های  اجتماعی بود راضی هستم و از آن ها قدردانی می کنم. آنها به خوبی دو موضوع مورد بحث میان افکار عمومی را طرح کرده و از مسئولان پاسخ خواستند. همین که این پرسشگری ها انجام شد و چنین موضوعاتی در رسانه ها مطرح شد و همین که اصحاب رسانه نگذاشتند طرح این موضوعات مخفی بماند خیلی خوب است اما نقدی را هم به همراه می آورد که آیا رسانه ها در این موضوعات توانستند وجه دوم خود را هم به منثه‌ی ظهور برسانند؟

آیا با توجه به اینکه عموما اهالی قدرت از رسانه ها حساب می برند اهالی رسانه‌ ما برای به دست آوردن پاسخی در خور شان افکار عمومی، بست در خانه ی مسئولان ذی ربط نشستند؟ آیا پاسخ گرفتن را به اندازه‌ی طرح مسئله جدی گرفتند؟  من رسانه ای بودم و می دانم ممکن است برخی مسئولین از پاسخ دادن طفره بروند. از این رو است که می گویم رسانه ها باید اهالی قدرت را وادار کنند که بیاید مسئولانه، خارج از توضیحات کلیشه ای پاسخ های جدی تربه موضوات مطروحه بدهند. فکر می کنم در این حوزه رسانه ها آن جوری که باید عمل کنند، نبودند . درست است که می دانیم ممکن است مسئولان پاسخ گو نبوده باشند اما اهالی رسانه آنچنان که باید، از طریق  فضا سازی و استمرار در  پرسشگری آنها را وادار به پاسخگویی نکردند . افکار عمومی در مورد این دست مسائل  راضی نشدند، همچنان که در مورد موضوع فوت آقای کیارستی و اتفاقات مربوط به بیماری او راضی نیستند. نه بیمارستان مربوطه نه وزارت بهداشت و نه سایر مسئولین که مرجع اصلی هستند به جز یک اطلاع رسانی عمومی و عادی پاسخ گوی سولات افکار عمومی نبودند. در صورتی که وقتی پای صحبت های پزشکان می نشینیم پاسخ های قانع کننده ای می شنویم و متوجه می شویم این فضا سازی هایی که انجام شده الزاما ثواب نیست و با شفاف سازی رسانه ها ابهامات موجود از بین خواهد رفت. من خودم وقتی از روی علاقه شخصی با پزشکان مربوطه گفت و گو کردم به عنوان یک شهروند در برخی موارد توسط آن ها قانع شدم ،اگرچه هنوز عقیده دارم اهمال کاری هایی هم صورت گرفته است . این یک مثال کوچک است که  در موارد بزرگ تر هم رخ داده است . مثلا در مورد اختلاس هایی که در دولت قبل صورت گرفته هم همین طور است .اعداد  و ارقامی که در اختلاس ها صورت گرفت باید توسط رسانه ها بیشتر مطرح می شد. ارقام سه هزار میلیاردی و چند هزار میلیاردی دولت احمدی نژاد ذهن مردم را آنچنان که ارقام ملموس فیش های حقوقی در صحبت ها و اظهاراتشان جای باز کرد ،ان ها را مشغول نکرد و اینجا ایرادی به رسانه ها وارد می شود که چرا برای مردم عمق اتفاقات رخ داده شده را توضیح ندادند. هنوز هم فرصت هست و رسانه ها باید ضعف تیم رسانه ای دولت را بپوشانند و انقدر مسیر شفاف سازی را ادامه دهند تا همه ی مردم و افکار عمومی  متوجه شوند این ساختار در دولت قبل شکل گرفته و حتی بر این موضوع هم تاکیید کنند که در ورد ادامه دار شدند این موضوع در دولت فعلی  ابهامات  جدی هم وجود دارد . افکار عمومی بسیج شوند و از رسانه ها بخواهند همه دستگاه هایی که از بیت المال ارتزاق می کنند را مجبور به پاسخگویی کنند.