با روستای نفرین شده آشنا شوید

قربانی داستان‌های من‌درآوردی

«تراسموز» نام یک جور دسر خوشمزه‌ی ایتالیایی نیست، بلکه نام روستایی در اسپانیاست که گرفتار سرنوشت عجیب و متفاوتی شده است. این روستا قرن‌های قبل بیش از ۱۰۰۰ نفر جمعیت داشته است اما حالا تنها چیزی در حدود ۳۰ نفر در آن به صورت دائمی زندگی می‌کنند. مردم محلی و متل‌های این روستا می‌گویند که قرن‌ها قبل نفرین‌ها و سحر و جادویی در این روستا و در ارتباط با کلیسای کاتولیک آن وجود داشته که دلیل کوچ اهالی آن بوده است. در تاریخ این روستا افسانه‌هایی در ارتباط با جادوگری و آئین‌های بت پرستی وجود دارد و حتی گفته می‌شود که در گذشته‌های دور قلعه مخروبه‌ای داشتند که تنها در یک شب دوباره ساخته شده است.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
روستای متروک شده
نوآوران -

«تراسموز» نام یک جور دسر خوشمزه‌ی ایتالیایی نیست، بلکه نام روستایی در اسپانیاست که گرفتار سرنوشت عجیب و متفاوتی شده است. این روستا قرن‌های قبل بیش از ۱۰۰۰ نفر جمعیت داشته است اما حالا تنها چیزی در حدود ۳۰ نفر در آن به صورت دائمی زندگی می‌کنند. مردم محلی و متل‌های این روستا می‌گویند که قرن‌ها قبل نفرین‌ها و سحر و جادویی در این روستا و در ارتباط با کلیسای کاتولیک آن وجود داشته که دلیل کوچ اهالی آن بوده است. در تاریخ این روستا افسانه‌هایی در ارتباط با جادوگری و آئین‌های بت پرستی وجود دارد و حتی گفته می‌شود که در گذشته‌های دور قلعه مخروبه‌ای داشتند که تنها در یک شب دوباره ساخته شده است.

لولا رویز، متول قلعه تراسموز است و می‌گوید شایعه‌هایی که در ارتباط با جادوگرها وجود دارد، با یک نیرنگ آغاز شده، در قرن ۱۳ گروهی از وابستگاه به کلیسا مشغول ضرب سکه‌های تقلبی می‌شوند و برای اینکه مردم را از محل ساخت آن‌ها دور نگه دارند، داستان‌هایی در ارتباط با جادوگرها را راه می‌اندازند، داستان آن‌ها گرفت و بعد از قرن‌ها همچنان روستای تراسموز را محلی برای زندگی جادوگرهای نفرین شده می‌دانند.

داستان خالی شدن روستا هم زمانی اتفاق افتاد که کلیسای روستا، صومعه‌ای که زیر نظر آن فعالیت می‌کرد را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد و مالیات خودش را هم با وجود داشتن معادن آهن و نقره نمی‌پردازد. از همین رو صومعه هم شایعات را در ارتباط با نفرین روستا راه می‌اندازد، بعد از این حرف‌ها بود که مردم روستا دیگر به کلیسای روستای خودشان نمی‌رفتند و محل عبادت‌شان تغییر کرده بود. این اتفاق رفته‌رفته روستا را خالی کرد و تنها عده اندکی برای زندگی در آن باقی ماندند، به طوریکه امروزه خیابان‌های آن خالی هستند و خبری از مدرسه و مغازه در روستا نیست. اما روستای تراسموز محل مناسبی برای توریست‌هاست و سالانه تعداد زیادی مهمانان خارجی از دیگر کشورها برای تماشای این روستای نفرین شده می‌آیند.