نگاهی دوباره به تاریخ از منظر امروز همزمان با سالگرد حصر دکتر مصدق

شباهت‌سازی‌ها کمکی به ما نمی‌کند

در مورد اینکه آیا تاریخ تکرار می شود یا خیر وحدت نظری وجود ندارد.عده ای می گویند تاریخ تکرار می شود و عده ای می گویند باید از قیاس مسائل جدید با وقایع گذشته پرهیز کرد. من هم به عنوان یک ناظر سیاسی در فضای جاری کشور اعتقاد دارم باید از گذشته درس گرفت،تجربه کرد اما از شبیه سازی عین به عین حال با گذشته پرهیز کرد.مثلا در برخی از تحلیلگران جناح راست این موضوع وجود دارد که شخصیت های امروز جامعه را به شخصیت های صدر اسلام تشبیه می کنند. یک به یک می گویند فلانی طلحه و فلانی زبید سیاست است. این چنین تشبیه ها باعث بد فهمی و خلط مبحث موضوعات سیاسی می شود. تعریف های اینچنین افراد را بیش از حد در نظرشان حق یه جانب می کند .

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
مصدق
نوآوران -

احمد شیرزاد - تحلیلگر مسائل سیاسی/نماینده  سابق مجلس: در مورد وقایع سال 1332 نیز در دولت احمدی نژاد بین ملی شدن صنعت نفت و موضوع انرژی هسته ای را یکی می خواندند، در حالی که آنقدر تفاوت میان آن ها زیاد است که نمی شود شبیه به هم دانست. یا در مورد دلواپسان نامرئی، یعنی کسانی که عملا در گروه دلواپسان قرار داشتند اما صدا و سیما از آن ها به عنوان کارشناسان بی طرف دعوت می کرد؛ مسئله ی هسته ای را با موضوع کشیدن خط آهن در ایاران مقایسه می کردند . این مشابه سازی ها کمکی به ما نمی کند در حالی که مطالعه ی تاریخ گذشته تجربه ها  درس های زیادی را در اختیارمان قرار می دهد و کمک می کند که آینده  ی بهتری داشته باشیم.

زمانی که جنبش ملی شدن نفت در ایران ظهور پیدا کرد، با یک خیزش عمومی در همه جای دنیا، یعنی نه فقط منطقه ی خاورمیانه بلکه شرق آسیا،آمریکای لاتین ایستادگی هایی برای به دست آوردن و حفظ حقوق ملی مقابل سلطه گران انجام شد. جنبش های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه یکی پس از دیگری در حال رشد بودند. گذر از یک پیچ تاریخی در آن زمان می توانست ما را به جای مسیری که بعد از سال 1337 تا 1352 طی کردیم تا به سال 1357 برسیم به مسیر متفاوتی هدایت کند. مثلا اگر رفتار حکومت رفتاری کودتایی نبود ، حتی  اگر باز مصدق کنار زده می شد، چون فضا آزادانه تر از فضای کودتایی بود شاید وقایع سال های بعد به آن صورت اتفاق نمی افتاد و ایران می توانست مثل کشورهای هم تراز آن زمان خود با آرامش بیشتری راه رشد و توسعه را طی کند . یکی از علل رشد فرهنگی و اقتصادی که کره ای ها این بود که دچار چنین وقایع سیاسی عمیق و وسیعی نشدند. رویکرد کودتاچیان در آن سال متاسفانه مسیر ایران را پرفراز و نشیب رقم زد و خسارت های زیادی در تاریخ ایران ایجاد کرد.

با توجه به سالگرد حصر مصدق می توان بار دیگر به مطالعه ی آن وقایع پرداخت ؛ قطعا قصد قهرمان سازی نداریم اما بازخوانی چنین اتفاق های تاریخی باعث می شود تا رویه دیکتاتوری را به عنوان یک مرض شایع در ایران بشناسیم. این کار حائز اهمیت است و به جوانان کمک می کند تا مسیرهایی که ما را از دیکتاتوری و استبداد زدگی دور می کند ،پیدا کند . از این طریق می توانیم امیدوار باشیم آینده ی بهتری برای ایران خواهیم داشت.