یک عکس یک خاطره

خانه ام آتش گرفته است

مریم دهنوی:

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
مهدی اخوان ثالث
نوآوران -

اخوان ثالث ,شهریور ۱۳۵۳ پریشان و آشفته، با چشمانی که دیگر اشکی برای گریستن نداشت در شعر خانه ام آتش گرفته، آتشی جان سوز...از عمق وجود گریسته بود, آهسته و مویه کنان، دختر دلبندش لاله را در بهشت زهرا بدرقه می کرد.

«لاله» تازه دانشجو شده بود و با پسر عمویش نامزد. روز حادثه، خود را به سد کرج پرت می کند و نامزدش که همراه او بوده نیز برای نجات لاله خود را به آب می زند، اما رودخانه هر دو را به کام می کشد. اخوان هرچه فریاد داشت در همان شعر «خانه ام آتش گرفته» از عمق سینه بیرون ریخته بود:

«خانه ام آتش گرفته ست، آتشی جانسوز/ هر طرف می سوزد این آتش /پرده ها و فرشها را، تارشان با پود / من به هر سو می دوم گریان / در لهیب آتش پر دود / وز میان خنده هایم تلخ / و خروش گریه ام ناشاد /از دورن خسته ی سوزان /می کنم فریاد، ای فریاد! ای فریاد /خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم...»