اوحدی

عربستان حق ندارد سهمیه حج ایران را واگذار کند

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه "عربستان به هیچ وجه اجازه ندارد سهمیه حج ایران را به سایر کشورها بدهد"، گفت: پذیرش اتباع ایرانی توسط عربستان در سایر کشورها یک وعده توخالی است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
عربستان حق ندارد سهمیه حج ایران را واگذار کند
نوآوران -

«سعید اوحدی» در واکنش به شایعاتی مبنی بر واگذاری سهمیهی امسال حج ایرانیها به سایر کشورها به « ایسنا» گفت: سهمیه حج کشورهای مسلمان را سازمان همکاریهای اسلامی تعیین میکند، بنابراین عربستان به هیچوجه اجازه ندارد این سهمیه را که حقِ شرعی مردم ایران است و به خاطر کوتاهی دولتِ عربستان از دست رفته، به سایر کشورها اختصاص دهد. او تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قطعا در موسم حج سال آینده این حقِ شرعی را از عربستان طلب میکند. این واکنش سازمان حج و زیارت در پی اظهارات اخیر یکی از مقامات دولت پاکستان درباره احتمال توزیع سهمیه حج امسال ایران در بین سایر کشورهای اسلامی ابراز شده است. «سردار محمود یوسف» ـ وزیر فدرال امور مذهبی و هماهنگی بین ادیان کشور پاکستان گفته است: در پی بدست آوردن سهمیه امسال حجاج ایرانی نیست، اما در صورتی که دولت عربستان بهصورت داوطلبانه این سهمیه را در اختیار آنها قرار دهد، از این موضوع استقبال میکنند. مقامات حج عربستان تا کنون در اینباره اظهار نظر رسمی نداشتهاند. رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه گفت وگو با ایسنا درباره احتمال اقدام ایرانیهای مقیم خارج از کشور یا شهروندان داخل کشور برای تشرف به حج تمتع از طریق سایر کشورها اظهار کرد: به هر حال دولت عربستان در مذاکرات حج، حاضر نشد راهکارهای تأمین و تضمین امنیت را در قرارداد دوطرفه لحاظ کند. از سوی دیگر پس از فاجعه منا، سقوط جرثقیل و حوادث متعدد دیگری که در عمره امسال رخ داد، یقینا میطلبد زائران ایرانی در سایر نقاط جهان به این سهلانگاریها و قصور دولت عربستان برای تامین امنیت زائران توجه نشان دهند. وی سپس یادآور شد: معمولا در دنیا رسم بر این است وقتی کشوری در تامین امنیت اتباع سایر کشورها کوتاهی میکند، وزارت خارجه به شهروندان متبوع خود توصیه میکند از سفر به آن کشور خودداری کنند. باید در نظر گرفت در حج امسال دولت عربستان، ارادهای برای پذیرش نمایندگان رسمی و سیاسی نداشته و امکان ارائه خدمات کنسولی نیز در حج امسال وجود ندارد؛ بنابراین اتباع ایرانی درصورت تشرف به حج باید آگاه باشند در چنین شرایطی با معضل و موانع جدی مواجه خواهند شد. او با اشاره به شایعاتی مبنی بر پذیرش اتباع ایرانی توسط عربستان در سایر کشورها و صدور ویزای حج از آن طریق اظهار کرد: این یک وعده توخالی است، چون نرمافزار ویزای الکترونیک عربستان چنین امکانی ندارد. این نرمافزار طوری طراحی شده که اتباع هر کشور فقط از طریق کشور خود میتوانند برای دریافت ویزای حج اقدام کنند، درحال حاضر نیز این امکان برای اتباع ایرانی فراهم نشده است و آنها نمیتوانند از طریق کشور دیگری با گذرنامه ایرانی برای دریافت ویزای حج اقدام کنند.