ظریف در جمع ایرانیان غنا مطرح کرد

جواب حمایت های مردمی را می دهیم

وزیر امور خارجه که در یک سفر 6 روزه عازم غرب آفریقا شده است، روز گذشته آبوجا، پایتخت نیجریه را به مقصد آکرا پایتخت غنا ترک کرد. علاوه بر این دو کشور، محمدجواد ظریف به گینه و مالی نیز سفر خواهد کرد؛ چهار کشوری که از رابطه خوبی با ایران برخوردار بوده اما در سالهای گذشته به علت معطوف شدن نگاه دستگاه دیپلماسی به بحث پرونده هستهای و رایزنی با 6 قدرت جهانی تا حدی کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
جواب حمایت های مردمی را می دهیم
نوآوران -

سفر وزیر امور خارجه کشور میتواند آغازی باشد برای ترمیم و ازسرگیری هرچه قدرتمندتر رابطه با این چهار کشور آفریقایی که علاوه بر بهرهمندی از منابع طبیعی گسترده، بازار بکری برای محصولات ایرانی نیز محسوب میشوند. از این گذشته، جمعیت مسلمان این کشورها نقطه اشتراک فرهنگی و مذهبی قابلاتکایی در رابطه این کشورها که عضو سازمان همکاریهای اسلامی نیز هستند، با ایران محسوب میشود. درواقع، برقراری روابط دیپلماتیک گسترده و نزدیکی هرچه بیشتر به این کشورها، میتواند به همسویی آنها در جوامع و سازمانهای بینالمللی و منطقهای با ایران بینجامد. از دیگر سو ایران که خود را در صف مقدم مبارزه با تروریسم در منطقه میبیند، بدون شک به دنبال گسترش همکاریهای امنیتی خود با کشورهایی است که از جانب تروریسم آسیبدیده و میبینند. در این میان نیجریه که گروه تروریستی بوکوحرام در آن فعالیت گستردهای دارد، میتواند یکی از اهداف امنیتی ایران در سفر سکاندار دستگاه دیپلماسی به غرب آسیا باشد. سخنان دو روز گذشته، محمدجواد ظریف مبنی بر این که ایران در مبارزه با بوکوحرام و داعش در کنار نیجریه خواهد بود نیز به نظر موید همین امر است. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه تور آفریقایی خود با هدف رایزنیهای سیاسی و اقتصادی، روز گذشته برای دیدار با رئیسجمهوری، رئیس مجلس و وزیر خارجه غنا وارد این کشور شد. همچنین هیات اقتصادی همراه وزیر امور خارجه قرار است نشستهایی را   در غنا با فعالان اقتصادی غنایی
 برگزار کند.

      پروژه ایرانهراسی نشانه ترس عربستان و اسرائیل  است

محمدجواد ظریف در اولین برنامه کاری خود در غنا از مرکز هلالاحمر ایران بازدید کرد. طبق گفته دکتر مسعود ملکی، رئیس هلال احمر ایران در غنا، این مرکز به مدت 25 سال است که در غنا افتتاح شده و خدمات به مردم غنا به قیمت بسیار پایین ارائه میشود. وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در محل وزارت خارجه غنا با «هانا سروا تِته» همتای خود در این کشور  دیدار و گفتوگو کرد. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف طی سخنانی در جمع ایرانیان مقیم غنا، با اشاره به این که صهیونیستها رژیم سعودی سرمایهگذاری فراوانی روی پروژه ایرانهراسی کردهاند، گفت: «جنایات این رژیم کودککش در یمن و سوریه به شکل سرسامآوری جهان را به اندوه واداشته است. اینها تلاش فراوانی در طول سالیان گذشته کردند که یک چهره غیرواقعی از جمهوری اسلامی نشان دهند با این هدف که بر جنایات و سیاستهای کوتهنظرانه خودشان سرپوش بگذارند و از این طریق راهی برای ایرانهراسی پیدا کنند و آن را ادامه دهند».

وزیر امور خارجه با بیان این که امروز جهان بعد از 37 سال به این واقعیت پی برده که خطر وهابیت دنیا را به افراطیگرایی کشانده است، افزود: «امروز ددمنشی داعشی گردن یک کودک 12 ساله را میزند و آنان در این راستا نهتنها جنایت انجام میدهند که از آن فیلم و عکس تهیه میکنند. امروز با فروریختن پرده ایرانهراسی این جنایات کمکم روشن میشود. بدیهی است رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی که دو رژیم همسو و همراه بودهاند، امروز همکاریشان روشن و آشکارشده و دیگر قابل پوشاندن نیست». وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این که عربستان و رژیم صهیونیستی برای پنهان ماندن جنایات خود، برای ادامه ایرانهراسی سرمایهگذاری میکنند، بیان داشت: «از این رو میبینیم در مقابل حرکت بزرگ ملت ایران برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش کردند ولی مردم ما نهتنها مقاومت کردند بلکه هوشمندانه پای صندوقهای رأی حاضر شدند و صرفنظر از انتخابی که کردند نشان دادند این مردم را نمیتوان از جمهوری اسلامی جدا کرد».

        نگاه متوازن به سیاست خارجی و اقتصاد

ظریف با اعلام این که مردم بزرگترین پشتوانه جمهوری اسلامیاند، ادامه داد: «مردم برای ما تاکنون پشتگرمی جدی آفریدند و حال امروز وظیفه ماست که از هر لحظه ماموریتمان استفاده و برای نشان دادن واقعیات ایران واقعگرایی کنیم». وی در بخش دیگری از این مراسم اظهار کرد: «خوشحالم که خداوند موهبتی به ما داده تا بتوانیم نماینده مردمی باشیم که در طول 37 سال گذشته بهخصوص هشت سال جنگ تحمیلی و هشت سال تحریمهای ظالمانه و ناجوانمردانه قدرتهای استکباری با قدرت و صلابت ایستادند. این باعث شد ما هم در برابر 6 کشور بزرگ ایستادگی   و برنامه صلحآمیز هستهای ایران را بهعنوان یک واقعیت معرفی کنیم. البته شورای امنیت میخواست این برنامه را تعطیل کند و آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی میدانست ولی امروز این موضوع را نهتنها پذیرفت بلکه کشورها را موظف کرد با ایران در حوزه هستهای همکاری کنند». ظریف با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در این راستا گفت: «رهبر معظم انقلاب نهتنها به بنده لطف و حمایت کردند بلکه عنایت کردند و بارها به من گفتند که من هر روز دعا میکنم. این دعا پشتگرمی مهمی برای همه ما در مذاکرات هستهای بود و ما همواره قدردان این نعمت بزرگ ولایت هستیم». وی با اشاره به سفرش به غرب آفریقا افزود: «امروز بسیار خوشحالم که بزرگترین هیات اقتصادی که در سه سال گذشته در سفرها بوده را به همراه دارم. این نشاندهنده اهمیت دادن ایران به آفریقا و بخش خصوصی است». ظریف در پایان حضور هیات اقتصادی را نشاندهنده نگاه همهجانبه در سیاست خارجی و توجه همزمان و متوازن به دو مقوله مهم سیاست خارجی و اقتصاد  دانست.